Projektin tavoitteet

CoolBox-hankkeen hyötytavoitteena on aktivoida lappilaisia yrityksiä käynnistämään tuotekehitystoimia vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen alalla. Ensisijaisesti projekti edistää lappilaisten yritysten uusien vähähiilisten tuotteiden ja pienrakennusten syntyä vastaamaan matkailubuumin tarjoamaan kasvumahdollisuuteen. Pidemmän tähtäimen näkökulmasta mahdollistetaan lappilaisten yritysten viennin edistäminen. Projektin tulostavoitteena on luoda uuden vähähiilisen ja energiatehokkaan mikrorakennuksen konsepteja ja kehittää prototyyppejä 360-näkökulmista vähähiiliseen rakentamiseen.


3D-malli projektin aikana Lapin AMKille sijoitetusta mikrorakennuksesta ja off-grid-tekniikkaboksista

CoolBox-demoympäristö

Hankkeen päätuotoksena rakennettiin pohjoisiin olosuhteisiin soveltuva, liikuteltava minirakennus, sekä ympärivuotista käyttöä tukeva Off-grid-tekniikkaboksi, joka sisältää tekniikkaa hajautettuun energiantuotantoon. Osana demoympäristöä toteutettiin lisäksi kahdeksan eri teemoihin liittyvää protoa.

Pienrakennus pohjoisiin olosuhteisiin

Vahvasti trendaavat vähähiilinen rakentaminen ja energiatehokkuus olivat CoolBox-hankkeen arvot, joiden mukaan uudenlainen mikrorakennuksen konsepti suunniteltiin ja rakennusprojekti toteutettiin.

Hajautettua energiantuotantoa

Off-grid-proto alkoi tavoitteesta mahdollistaa mikrorakennuksen sijoittaminen myös sähköverkon ulkopuolelle. Mikrorakennuksen ympärivuotista käyttöä varten Off-grid-prototyyppi sisältää tekniikkaa hajautettuun energiantuotantoon.

Mökkikylän virtuaalinen kartta

Idea AR-protolle tuli Wildmaker Laplandilta, joka järjestää Muonion alueella Lappihenkisiä elämysretkiä ja mökkimajoitusta pienille yksityisryhmille. Yrittäjällä oli tarve löytää työkalu, jolla voitaisiin havainnollistaa mökkikyläympäristöä ja tarjolla olevia aktiviteetteja saapuville asiakkaille.

Tekoälyllä boostia somemarkkinointiin

TEQU suunnitteli ja toteutti kuukauden protona vastauksena Kirikeskuksen sekä muiden lappilaisten pk-yritysten tarpeeseen sosiaalisen median käsikirjan, Käsikirja menestyksekkääseen some-markkinointiin tekoälyn avulla. Käsikirjan voi ladata myös omaan käyttöön!

Robotiikkaa pienrakennusten viemäriliitosten kohdistamiseen

Tarve ratkaisulle tuli esille lapissa toimivalta rakennusalan yritykseltä Modlog Oy:ltä. Rakennusten paikalleenlaskuvaiheeseen viemäriputkien kohdistamiseen ja yhteenliittämiseen toivottiin löydettävän työturvallinen ratkaisu. Ongelmaan lähdettiin TEQU:lla suunnittelemaan ratkaisua etäohjattavasta robotiikasta.

Sensoripaketti digitaaliselle kaksoselle

Digitaalinen kaksonen sisältää dashboard-tyylisen käyttöliittymän, jonka kautta voidaan etäohjata ja vastaanottaa varoituksia mikro- ja tekniikkarakennuksesta. Osana kaksosta kehitettiin Marjetas Academy Oy:n kanssa anturipaketti, jonka avulla voitaisiin edesauttaa tekniikoiden yhteensopivuutta ja laitteiden hankintaa.

Ilmanvaihdon tehostaminen mökkiympäristössä

LVI-prototyypin ideointi lähti liikkeelle ajatuksesta selvittää, saadaanko ilmanlaatuun perustuvalla ohjauksella säästöjä kulutuksessa. Tarve tyylikkäälle ilmanvaihdon kohdentamisen ratkaisulle on noussut esiin erityisesti lappilaisissa matkailumajoituskohteissa.

Energiatehokas Sääasema

Sääaseman toteutettiin yhteistyössä Rovaniemeläisen Lastuan kanssa, joka valmistaa arkea helpottavia tuotteita. Yrittäjän ja TEQUn yhteisissä ideoinneissa syntyi suunnitelma sisustukseen sopivasta sääasemasta.

Rakennuksen energiankäytön optimointi simuloinnin avulla

Vertailemalla erilaisia taloteknisiä järjestelmiä ja simuloimalla tulevia käyttöskenaarioida voidaan saavuttaa suurtakin säästöä kiinteistön käytön aikana. TEQU:n tekemä energiasimulointiproto toteutettiin IDA-ICE ohjelmalla, joka on suunniteltu energiasimulointien toteutukseen.

Monikäyttöinen porrasratkaisu pieniin tiloihin

Idea protolle lähti liikkeelle tarpeesta löytää tilankäytöltään tehokkaampia ja uusiin rakentamismääräyksiin sopivia porrasratkaisuja pieniin kohteisiin. Porrasproto suunniteltiin yhteistyössä Kemiläisen Lappiporras Oy:n kanssa ja lopullinen prototyyppi valmistettiin Lappiportaan tehtaalla.Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 630 120 €, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 504 096 €. Projekti toteutettiin 3.8.2020 – 30.8.2023 aikana.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Riku Närhi | +358 40 635 4272 | riku.narhi@lapinamk.fi