Energiasimuloinnin proto

Energiasimulointi on oiva työkalu hankkeen suunnitteluvaiheessa. Sillä pystytään vertailemaan esimerkiksi erilaisia taloteknisiä järjestelmiä, jotta päästään haluttuihin energiankulutuksiin sekä saavutetaan vaadittavat olosuhteet. Simulaatioiden avulla voidaan testata erilaisia käyttöskenaarioita, joiden avulla pystytään saamaan merkittäviäkin säästöjä kiinteistön käytön aikana.

Energiasimulointia voidaan käyttää mm. rakennusten suunnitteluvaiheessa erilaisten materiaalien sekä taloteknisten järjestelmien suunnittelun tukena. Energiasimulointiohjelmien avulla saadaan selville kunkin erilaisen ratkaisun energiankulutus, jonka avulla voidaan tehdä esim. laskelmia käytön aikaisista kustannuksista. Lisäksi simulaatioiden avulla voidaan testata erilaisia käyttöskenaarioita, joiden avulla pystytään saamaan merkittäviäkin säästöjä kiinteistön käytön aikana. Energiasimuloinnista hyötyvätkin eniten juuri suunnittelijat, sekä kiinteistöjen omistajat.

TEQU:n tekemä energiasimulointiproto toteutettiin IDA-ICE ohjelmalla, joka on suunniteltu energiasimulointien toteutukseen. Itse mikrorakennuksesta tehtiin malli, joka siirrettiin ko. ohjelmaan .Ohjelmassa malliin lisättiin talotekniset järjestelmät, jonka jälkeen tehtiin ns. perustilan simulointi. Protossa tehtiin 10 vaihtoehtoista simulointia muuttamalla yhden teknisen järjestelmän toimintaa tai käyttöaikataulua.

Simuloinnin tulokset koostettuina


Energiasimuloinnin proto on toteutettu osana Lapin ammattikorkeakoulun TEQUn CoolBox-hanketta. CoolBox on julkinen kehityshanke, jonka tavoitteena on aktivoida lappilaisia pk-yrityksiä käynnistämään tuotekehitystoimia vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen alalla. CoolBox-hanke toteutetaan Lapin liiton myöntämällä EAKR- ja valtion rahoituksella.