Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin koulutuskeskus REDU toteuttavat yhdessä hankkeen DUKE -Digitaalisilla Kaksosilla Vipuvoimaa Uusiutuvalle Energialle. Hanke edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja siihen perustuvaa liiketoimintaa Lapissa. Se parantaa ennakoivasti alueen toimijoiden valmiuksia vastata energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin.

DUKE-hankkeessa   selvitetään    uusiutuvan    energian    tuottamiseen    ja    käyttöön nojautuvien   yritysten   tarpeet    ja   mahdollisuudet    niin    sanottujen    digitaalisten kaksosten hyödyntämiseksi. Digitaalinen kaksonen  on  todellisesta  laitteesta,   järjestelmästä  tai  muusta  kohteesta  tehty  virtuaalinen   versio.  Sillä   visualisoidaan  havainnollisesti oikean kohteen toimintaa ja siihen liittyvää informaatiota, joka kerätään verkon kautta erilaisilla laitteisiin liitettävillä sensoreilla.

Lisäämällä peli- ja VR-teknologialla pidemmälle vietyä vuorovaikutteisuutta digitaaliseen kaksoseen, voidaan kohteista ja laitteistoista tuottaa esimerkiksi verkon kautta helposti saavutettavia versioita, joilla on monenlaisia etuja eri sidosryhmille: Digitaalisessa versiossa voidaan opetella sen esittämän alkuperäisen kohteen käyttöä turvallisesti,  ilman  fyysistä  läsnäoloa. Tällä voidaan saavuttaa talo- ja energiatekniikan yrityksissä säästöjä sekä parempia tuloksia koulutuksessa, perehdyttämisessä, vikatilanteisiin reagoimisessa ja asiakaspalvelussa.


Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 761 732 euroa, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 609 385 euroa. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2020-31.12.2022