Johdatus hankkeen tavoitteisiin

Ilmastopäästöjen vähentämiseksi rakennusten vähähiilisyys on yksi keskeisimmistä yhteiskunnallisista tavoitteista. Rakennusten elinkaaren päästöistä suurin osa syntyy kiinteistön energian käytöstä. Käytön aikaiseen energiankulutukseen vaikuttavat eniten energiajärjestelmät ja käyttäjien toiminta. Tutkimushankkeen toimintaympäristönä toimii 8-kerroksinen puukerrostalo DAS Kelo, joka on suunniteltu rakenteiltaan vähähiiliseksi ja ekologiseksi. Rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtina ovat olleet Rovaniemen kaupungin kiertotalousstrategia, kestävän kehityksen periaatteet, digitalisaation tuomat innovaatiot ja vaihtoehtoiset energiantuottamislähteet.

Tutkimushankkeen päätavoitteena on kehittää ratkaisumalleja kiinteistöjen koko elinkaaren aikaisen vähähiilisyyden toteuttamiseen eri käyttäjäryhmien muuttuvat tarpeet huomioiden. Siinä tutkitaan ja kehitetään älykkäiden järjestelmien hyödynnettävyyttä rakennus- ja kiinteistöalalla, sekä etsitään keinoja edistää yhteisöllisyyttä asumisessa. Projektiryhmässä on Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston henkilöstöä muotoilun, tekniikan ja liiketoiminnan osaamisalueilta. Kehittämistä tehdään  yhteistyössä Domus Arctica -säätiön ja Napapiirin Energian ja Veden kanssa.

Tutkimushankkeen toimenpiteet

  • Määritellään ja toteutetaan kiinteistön käyttäjäpalvelualusta, johon luodaan mobiilisovellukset asukkaille & ylläpidolle
  • Kehitetään vähähiilisyyttä ja resurssitehokkuutta edistäviä sovelluksia
  • Tutkitaan toimintamalleja uuden yhteisöllisyyden edistämiseksi
  • Tutkitaan virtuaalivoimalaitosmallia & älykkäiden energiajärjestelmien hyödyntämistä

DAS KELO testiympäristönä

Domus Arctica -säätiön rakennuttaman opiskelijakerrostalo DAS Kelon yhteisölliset puitteet ja taloon integroitu äly mahdollistavat hankkeessa toteutettavan kulutusseurannan ja talon sisäistä viestintää edesauttavien sovellusten testauksen. Yhteisissä tiloissa voi kokoontua saunomaan, pelaamaan, laittamaan ruokaa ja tai vain viettää aikaa yhdessä. Yhteiskäyttöön varatut kulkuvälineet ja niiden käyttöä palvelevat varausjärjestelmät mahdollistavat kestävämmän elämäntyylin. Jutustella voi myös pyykin pesun yhteydessä asukkaille varatussa kerhotilassa tai polkupyörää huoltaessa kuin myös postia noutaessa SMARTpost–automaatista.

Asukkaat mukana kehittämisessä

Asukkaiden ja opiskelijoiden asiantuntijuutta on tuotu mukaan erilaisten työpajojen, ideaseinän, kurssitöiden, ja muotoilusprintin kautta. Havaitut tarpeet ja syntyneet ideat ovat ohjanneet suunnittelua ja nostaneet esiin tärkeitä asioita asukkaiden arkeen liittyen. Saatua ymmärrystä täydennettiin myös KELOssa asuvan asukasasiantuntijan näkemyksillä. Hän työskenteli osana projektitiimiä keräten tietoa ja osallistuen kehittämiseen.

Monialainen ja monipuolinen hanke on tuottanut paljon keskustelua ja ideointia liittyen kuluttamiseen ja ylipäätänsä elämisen ja arjen arvovalintoihin. Ideoita ja havaintoja on testattu monipuolisesti konseptien ja erilaisten luonnoksien muodossa. Muotoilulle tyypillisesti, asioita on pyritty arvioimaan kestävyyden, toteuttamiskelpoisuuden ja houkuttelevuuden kautta, ihminen ja käyttäjä edellä. Myös potentiaalista liiketoimintaa on kartoitettu työpajojen muodossa.

Tutustu tarkemmin tiimimme työskentelyyn:

Asukkaiden kanssa tehty kehitystyö ja yhteisöllinen asuminen:
Digin takana oikeat tarpeet – Yhteisöllisyyttä tukevaa sovellussuunnittelua
Yhteisöllinen asuminen – Hippikommuuneista kohti toimivia ja uudenaikaisia asukasyhteisöjä

Asukaskehittäjämme Kelomyyrän blogiteksti harjoittelun ajalta:
Yhteisöllistä asumista mahdollistamassa

Kehittäjät esittelevät Kulumassa käytetyn Flutter-alustan mahdollisuuksia:
Alustariippumaton mobiilikehitys, kokemuksia Flutterista – FrostBit
Koodilive

Energiajärjestelmien käyttö:
Älykkäät ympäristöt ja tyhmät ihmiset

Instagram-julkaisut:
DemoDay Kelossa 28.5.21
Yhteistyö sovelluskehityksessä
Design Sprint 2020
Benchmarkkausmatka Oulun Lipporantaan

Hankkeessa kehitettyä, yhteisöllistä ja kestävää asumista tukevaa Kuluma Betaa testatiin DAS Kelossa syksyllä 2021. Lisätietoja sovelluksesta


Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 488 639 €, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 366 479 €. Hankkeen päätoteuttajana toimii Lapin Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Lapin Yliopisto.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2019-31.12.2021

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Valtteri Pirttinen, valtteri.pirttinen@lapinamk.fi