AR-Proto

Idea AR-protolle tuli Wildmaker Laplandilta, joka järjestää Muonion alueella Lappihenkisiä elämysretkiä ja mökkimajoitusta pienille yksityisryhmille. Yrittäjällä oli tarve löytää työkalu, jolla voitaisiin havainnollistaa mökkikyläympäristöä ja tarjolla olevia aktiviteetteja saapuville asiakkaille. Kolmiulotteisen kartan avulla voitaisiin selkeästi ohjata asiakkaat oikeille tapaamispaikoille ja kokeilemaan omatoimisia aktiviteettikohteita, sekä informoida mahdollisista palveluista ja aukioloajoista. Lisäksi kartasta koettiin olevan hyötyä myös uusien oppaiden ja muiden sidosryhmien perehdyttämisessä mökkikylän toimintaan.

Karttaratkaisu liittyy asiakkaan kokemukseen mökkikylässä käynnistä monin eri tavoin. Se vaikuttaa esimerkiksi ennakko-odotuksiin kohteesta, siihen miten selkeältä ympäristö tuntuu saavuttaessa, käytännön asioiden hoitamiseen, sekä siihen kuinka helppoa aktiviteetit oli löytää. Vanhasta toimintamallista ja uusista AR-karttaan pohjautuvista ideoista konseptoitiin palvelupolut, jotka auttoivat havainnollistamaan AR-kartan vaikutusta kokonaispalveluun ja asiakaskokemukseen.

Eri palvelupolut kuvattuina

Hyödyntämällä yrittäjän mökkikylästä ottamia kuvia ja alueen 2D-karttoja luotiin elämyksellinen 3D-malli. WebAR-verkkoteknologian avulla vierailija voi tutustua 3D-karttaan lisätyn todellisuuden toiminnallisuuksilla höystettynä. Kartta avautuu verkkoselaimen kautta älypuhelimen näytölle. Kartan taustalla näkyy todellinen ympäristö, jolloin vierailija voi navigoida kartassa myös liikuttamalla älypuhelinta. Kartan tekninen toteutus on Lapin AMK:n FrostBit-laboratorion tekemä.

Tutustu valmiiseen 3D/AR-karttaan

Kartasta tehtiin sekä kesä-, että talviversio, josta voi nähdä aktiviteetit eri vuodenajoille. Karttoja pystyy zoomaamaan ja pyörittämään. Yhteistyöyrityksen sivuilla olevaan karttaversioon, joka sisältää myös infotekstejä eri kohteista ja palveluista voi tutustua täältä. Linkin kautta on myös ominaisuutta tukevilla laitteilla mahdollista käyttää kartan AR-versiota.

3D-kartoilla kestää hetki latautua mobiilinäkymässä

Asiakas voi käyttää karttaa skannaamalla omalla puhelimella verkkosivuille johtavan QR-koodin. Palvelun tätä vaihetta varten TEQU suunnitteli ohjekyltin, joka voitaisiin asentaa majoituskohteeseen sisälle ja jonka kautta asiakas pääsisi katsomaan karttaa saapuessaan. Kyltti valmistettiin laserleikkaamalla vanerista.


AR-proto on toteutettu osana Lapin ammattikorkeakoulun TEQUn CoolBox-hanketta. CoolBox on julkinen kehityshanke, jonka tavoitteena on aktivoida lappilaisia pk-yrityksiä käynnistämään tuotekehitystoimia vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen alalla. CoolBox-hanke toteutetaan Lapin liiton myöntämällä EAKR- ja valtion rahoituksella.