Robotiikan proto

Modulaarinen rakentaminen on suosittua rakennusalalla ja alan työturvallisuutta pyritään jatkuvasti tehostamaan. Tarve työturvallisuuden tehostamiseen tuli esille myös lapissa toimivalta rakennusalan yritykseltä Modlog Oy:ltä. Modlog rakentaa pienikokoisia rakennuksia hallitiloissa ja valmiit rakennukset lasketaan kuljetuksen jälkeen kohteessa perustusten päälle. Rakennusten paikalleenlaskuvaiheeseen viemäriputkien kohdistamiseen ja yhteenliittämiseen toivottiin löydettävän työturvallinen ratkaisu. 

Ongelmaan lähdettiin TEQU:lla suunnittelemaan ratkaisua etäohjattavasta robotiikasta. Robotiikkaa käytetään tyypillisimmin korvaamaan usein toistuvia työvaiheita, mutta rakennustyömailla sitä voidaan käyttää myös tehtävissä, joissa se kauko-ohjaustoimintoon yhdistettynä lisää työturvallisuutta. Robotiikan avulla voidaan saavuttaa myös ajallista ja taloudellista säästöä tehokkuuden ja tarkkuuden lisääntyessä. Protossa oli mukana TEQU:n lisäksi Lapin AMK:n robotiikan osaajia, jotka olivat vastuussa etäohjauksen toteutuksesta ja robottikäsivärren ohjelmoinnista.

Proton suunnittelua ja komponenttivalintoja ohjasi tavoite löytää mahdollisimman energia- ja kustannustehokas ratkaisu säilyttäen sen luotettavuus. Toteutetussa protossa robotin käsivartensa toimii DOFBot jota ohjataan ROS ohjelmistokirjaston ja ohjaimena toimivan tabletin Yahboom ohjelmiston avulla.

Proton käyttö:

  1. Aseta robotti ja sen kamerayksikkö paikalleen.
  2. Ota robotti etäohjaukseen Tablet tietokoneella
  3. Ohjaa putki kohdilleen

Proton esittelyvideo

Making of Robotiikan proto


Robotiikan proto on toteutettu osana Lapin ammattikorkeakoulun TEQUn CoolBox-hanketta. CoolBox on julkinen kehityshanke, jonka tavoitteena on aktivoida lappilaisia pk-yrityksiä käynnistämään tuotekehitystoimia vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen alalla. CoolBox-hanke toteutetaan Lapin liiton myöntämällä EAKR- ja valtion rahoituksella.