Protot kestävään liiketoimintaan!

Syntyykö yrityksessäsi hävikkiä, ylijäämää tai muuta hyödyntämätöntä materiaalia? Voisiko uudenlaisella palvelulla, tekniikalla tai liiketoimintamallilla parantaa resurssitehokkuutta? EKOTEQU-projektissa tarjoamme yrityksille apua uusien, innovatiivisten tuotteiden kehittämiselle. Yrittäjän ideasta syntyvät julkiset prototyypit voivat perustua joko yrityksen sivuvirtaan tai toimia sisäisen resurssitehokkuuden tehostamiseksi.

Kiertotalous ei ole vain ympäristöteko, vaan se avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia Lapin elinkeinoelämälle. Pidentämällä tuotteiden elinkaarta, käyttämällä kestäviä materiaaleja ja tehostamalla tuotantoprosesseja voidaan synnyttää uutta ja tehokkaampaa liiketoimintaa alueellisesti.

PK-yrityksillä on usein runsaasti ideoita, mutta rajallisesti resursseja kehitystyölle. EKOTEQU-hanke vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla alueen yrityksille mahdollisuuden tuoda omat kiertotalouteen liittyvät ideansa tai ongelmansa ratkaistaviksi julkisten prototyyppien avulla.

Projektin aikana toteutetaan 6 innovatiivista kiertotalouteen tai resurssitehokkuuteen liittyvää prototyyppiä lappilaisten yritysten ajankohtaisista ongelmista ja ideoista. Kaikki EKOTEQU-hankkeen toimenpiteet, tuotokset ja tulokset ovat julkisia. Yritysten osallistuminen projektiin on maksutonta. Hankkeen rahoitus on Lapin Liiton myöntämää EAKR-tukea.


Kiertotalouden tuotteena rakennusjätteestä pellettiä (Kuvituskuva: Niko Pernu)

Onko yrityksellänne alla oleviin aiheisiin liittyvä idea tai ongelma, jonka ratkaisemisessa voisimme auttaa?

  • Yrityksessäni syntyy sivutuotteena materiaalia, jolle haluan kehittää hyötykäyttöä.
  • Toimintani resurssitehokkuutta voitaisiin parantaa uuden teknisen ratkaisun, liiketoimintamallin tai palvelun avulla.
  • Tarvitsen yhteistyökumppanin, joka voisi hyödyntää yrityksessäni syntyvää sivuvirtaa, tai jonka sivuvirrasta voisin olla itse kiinnostunut.


Voit olla myös suoraan sähköpostitse tai puhelimitse yhteydessä projektin bisnesasiantuntijoihin.

Santeri Meriläinen: santeri.merilainen@lapinamk.fi, 044 478 0200

Katarina Halttu: katarina.halttu@lapinamk.fi, 040 185 1655


PROJEKTIRYHMÄ

Emilia Launne
Projektipäällikkö Design

Katarina Halttu Bisnes

Iida Kalliokoski
Design

Ville Eloranta
ICT

Niko Pernu
Kestävä rakentaminen

Santeri Meriläinen Bisnes

Samuli Jomppanen
Design

Riku Närhi
Design


Hanke toteutetaan aikavälillä 1.8.2023 – 31.12.2025.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 495 601 €, joista Lapin Liiton myöntämää EAKR- ja valtion rahoitusta on 396 480 €.