Clusterized toteuttaa maksuttoman strategiavideon yrityksestäsi!

Tuo yrityksesi mukaan klusteritoimintaan, ja löydä uusia kumppaneita kasvattamaan yrityksesi kilpailukykyä! Kuvaamme teistä 1-2 minuutin mittaisen strategian esittelyvideon, sekä noin 30 sekunnin englanninkielisen pitchausvideon maksuttomasti. Videoiden avulla yrityksesi löytää helpommin kumppaneita ja asiakkaita niin Lapista kuin kansainvälisistäkin verkostoista. 

TEQU:n toteuttama Clusterized-projekti auttaa lappilaisia yrityksiä kasvamaan ja kehittymään luomalla Lappiin vahvempaa yritysten ja kehittäjien välistä yhteistyötä.

Yhteistyön konkreettinen avaaminen tehdään kuvaamalla 40 lappilaisesta yrityksestä strategiaesittelyvideot, joissa alueemme yritykset pääsevät kertomaan omista vahvuuksistaan, erottautumisestaan kilpailussa ja kilpailuedun luomisesta lähitulevaisuudessa. Videot julkaistaan tällä TEQU-sivustolla sekä TEQU:n Youtube-kanavalla. Niitä voidaan vapaasti linkittää yritystenne sosiaalisen median kanaviin ja eri klusteritoimijoiden kanaviin, jotta näkyvyytenne saadaan maksimoitua.

Esittelyvideoiden avulla alueen yritykset ja kehittäjät oppivat tuntemaan toisensa paremmin.  Vahvemman klusteriyhteistyön avulla mahdollistetaan yritystemme levittäytyminen uusille markkinoille, sekä tuodaan kansainvälistä EU-rahoitusta alueemme kehittämiseksi. Yrityksille EU-tuki voi olla jopa 100 % tukea.

Lähde siis mukaan matkalle, jolla autamme yritystäsi kasvamaan strategiakiteytyksen, esittelyvideoiden ja klusterikumppaneidemme avulla.

YHTEYDENOTOT

Matti Vatanen, matti.vatanen@lapinamk.fi, 040 168 5952


JULKAISTUT YRITYSVIDEOT


JULKAISTUT PITCHAUS-VIDEOT


KITEYTYS CLUSTERIZED-HANKKEEN FAKTOISTA:

TAVOITE:

Lappilaiset yritykset kehittymään ja mukaan klusteritoimintaan strategisten esittelyvideoiden avulla. Osallistuville yrityksille videot ovat ilmaisia, mutta kerryttävät deminimistukea.

 • Strategian esittelyvideon deminimistuki on  2 500 € 
 • Englanninkielisen pitchausvideon deminimistuki on 500 €.

Lisätietoa de minimis -tuesta löydät työ- ja elinkeinoministeriön sivustolta.

TUOTOKSET:
 • 40 kpl lappilaisten yritysten strategian esittelyvideoita
 • 40 kpl englanninkielistä pitchausvideoita
 • Malli yrityksille, miten he omatoimisesti voivat tehdä pitchausvideoita ja liittyä klusteriin
 • Selvitys soveltuvista EU-tason kv-hankehauista ja Brokerage-tilaisuuksista ajalle 2021-2025
 • Websivu, jossa kv-hankeideat, ja johon yritykset voivat ilmoittautua mukaan
 • KV-konsortiomahdollisuudet kv-matkoista (hankeideat potentiaalisine toimijoineen)
TEQU:N PROJEKTIRYHMÄ

Laadukkaan toteutuksen teille takaa projektiryhmämme:

 • Matti Vatanen, projektipäällikkö ja erityisasiantuntija, strategia-asiat
 • Jorma Mölläri, liiketalouden lehtori
 • Neea Pauri, mediatuottaja
 • Henna Harmoinen, kuvausvastaava
 • Santeri Meriläinen, business & viestintävastaava
 • Herttakaisa Herkkola, designer
 • Teemu Kuusijärvi, webkehittäjä
 • Salla Pyhäjärvi, liiketalouden asiantuntija

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 347 375 €, joista Lapin Liiton myöntämää EAKR- ja valtion rahoitusta on 260 531 €.

Hanke toteutetaan aikavälillä 01.08.2021 – 30.06.2023