Solarctic – hankkeen taustalla on aurinkosähkön kasvava kiinnostus lappilaisten toimijoiden keskuudessa. Pohjoisen pitkät etäisyydet ja matkailurakentamisen lisääntyminen syrjäisille alueille madaltaa kynnystä suunnitella ja toteuttaa hajautettuja energiantuotantoratkaisuja sekä energiavarastoja alueelle. Älykkäät hybridiratkaisut, akkujärjestelmät sekä sähköautojen hyödyntäminen osana energiavarastoja kuin myös kulutushuippujen leikkaaminen tulevat olemaan osana globaalia energiamurrosta tulevaisuudessa.

Hankkeen tavoitteet

  • Tutkia ja kehittää aurinkoenergian, energiavarastojen ja Smart City – energiamallin tuomia hyötyjä aurinkosähkön käyttäjille pohjoisissa olosuhteissa.
  • Kehittää Smart City – energiatoimintamalli, jonka toimintaa demonstroidaan vähintään neljän erilaisen lappilaisen aurinkosähköä hyödyntävän pilottikohteen kautta.

Hankkeen tuloksena on Smart City – energiatoimintamallin konsepti ja luotettavaa dataa arktisen alueen aurinkosähköjärjestelmistä.

Solartic on Lapin Ammattikorkeakoulun vetämä, EAKR-rahoitteinen julkinen kehityshanke ja sen rahoitus on haettu Lapin Liitolta.

Hankkeen budjetti on 444 300€ ja se toteutetaan aikavälillä 1.4.2020 – 31.5.2023.