Maanmittausalan kehityskokeet 2022 eli DEMOMAMI22:n. Hankkeella pyritään parantamaan TKI-yhteistyötä Lapin AMKin, yritysten ja julkisten toimijoiden kesken. Hankkeella tavoitteena on saada liikkeelle maanmittausalan digitaalisten tuotteiden ja toimintatapojen merkittävää lisäämistä Lapissa.

Hankkeessa toteutetaan neljä koetta, kokeilua, demoa tai protoa, jotka voivat olla teknologisia tai menetelmällisiä sekä sisältää myös liiketoiminnallista tarkastelua. Hankkeen toiminta on yrityksille maksutonta, EU-rahalla toteutettavaa julkista toimintaa, jonka tulokset ovat julkisia.

Hankkeessa toteutettavat julkiset demonstraatiot rakennetaan
siten, että niiden avulla voidaan eri toimijoille osoittaa digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia kasvun ja kannattavuuden parantumiseksi. Samalla luodaan puitteet yritysten keskinäiselle verkostoitumiselle sekä yhteistyölle julkisen sektorin kanssa.

Idea, ongelma ja ratkaisu?

Erillistä suunnitelmaa ei tarvitse, vaan voitte ottaa meihin yhteyttä ideoihin tai ongelmiinne liittyen. Mietitään yhdessä ja lähdetään kehittämään ratkaisuja. Keskustelut voimme järjestää sähköpostitse, puhelimitse, kasvokkain tai Teams-tapaamisessa.

Hankkeen aikana tuotetut julkaisutYhteydenotot

Projektipäällikkö: Janne Matilainen, janne.matilainen@lapinamk.fi, puh. 040 186 1244

Projekti-insinööri: Ari Tuuliainen, ari.tuuliainen@lapinamk.fi, puh. 040 537 9752

Lisätietoa hankkeesta

Hanke toteutettiin aikavälillä 01.01.2022 – 31.07.2023

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 218 400 €, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 196 560€. Hankkeen päätoteuttajana toimii Lapin Ammattikorkeakoulu.