Tequsta Asiaa on Lapin ammattikorkeakoulun TEQU:n asiantuntijoiden blogi. Julkaisujen tarkoitus on inspiroida alueen yrityksiä ja työvoimaa kehittämään uusia tuotteita, palveluja sekä toimintatapoja ja auttaa heitä aktivoitumaan innovaatiotoimissaan. Julkaisuja tuotetaan kirjoitusten ja videoiden muodossa. Tervetuloa lukijaksi!

Julkaisujen teemat käsittelevät alueen elinvoiman kannalta keskeisiä TKI-toiminnan osa-alueita tuoden näkökulmia nopean tuotekehityksen ja prototypoinnin, soveltavan tutkimuksen sekä asiakaslähtöisyyden saroilta.

Blogissa julkaistaan Lapin ammattikorkeakoulussa tehdyn tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ajankohtaisia tuloksia ICT:n, rakentamisen, energianhallinnan, maanmittauksen, teollisen muotoilun sekä liiketoiminnan osa-alueilta. Tekstien ja videoiden tuottajina toimivat TEQUlla työskentelevät Lapin ammattikorkeakoulun työntekijät sekä harjoittelua tekevät korkeakouluopiskelijat.

Kirjoituksia julkaistaan viikoittain. Tequsta Asiaa -toimituskunnan muodostavat Matti Vatanen, Santeri Meriläinen, Jorma Mölläri & Neea Pauri.

Selaa blogikirjoituksia teemoittain