Lauri Saarelainen

lauri.saarelainen@lapinamk.fi

+358 40 527 2027

Yhtenä osana modernia älykästä energiajärjestelmää ovat erilaiset sähkökulkuneuvot. Kaksisuuntaisella kommunikaatiolla ja älykkäällä sähköverkolla ajoneuvot kytkeytyvät osaksi älykästä energiajärjestelmää, jossa ajoneuvot toimivat tarvittaessa esimerkiksi energiavarastona. Pohjoisilla alueilla on vähäinen määrä sähköajoneuvoja mutta vastuullisten matkailupalveluiden lisääntyvä kysyntä nostaa tarvetta uusien teknologioiden käyttöönotolle, joista esimerkiksi safaritoiminnassa käytettävät sähkömoottorikelkat ovat hyvä esimerkki.

Projektin päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa Vehicle-to-Grid (V2G) -ratkaisujen kaupallisista ja teknisistä mahdollisuuksista ja haasteista kahden pilottikohteen avulla. Kohteisiin toteutetaan älykkäät paikallistason järjestelmät, joiden avulla sähköajoneuvoja (sähkömoottorikelkat, sähköautot) voidaan käyttää energiavarastoina, samalla tutkien toteutusta teknisistä ja kaupallisista näkökulmista. Tutkimuksen ja kehityksen avulla halutaan vauhdittaa yritysten investointeja energiatehokkaisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin, mikä vähentäisi myös kasvihuonepäästöjen määrää.

Projektin tuloksena on, kuinka sähköajoneuvot, kuten sähkökelkat, voivat toimia kahdessa roolissa, ohjelmapalveluna matkailussa ja siihen liittyvässä teollisuudessa sekä energia puskurina/mobiilivarastona parantaen sähköverkon joustavuutta ja energian laatua, tasoittaa kuormitusta ja parantaa kapasiteettia paikallisessa sähkön jakeluverkossa, vähentää energiankustannuksia ja vähentää ilmastoon kohdistuvia päästövaikutuksia. Edellä mainittuihin kohtiin määritellään, millaisia innovaatiopoliittisia, teknis-taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia niihin liittyy sekä lisäksi luodaan suosituksia edelleen T&K, sovelluksiin ja kaupalliseen tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvään työhön. Projektissa suunnitellaan ja testataan täydellinen V2G/B-konsepti, joka perustuu avoimiin standardeihin ja protokolliin (esim. ISO 15118, OCPI, OCPP v1.6 & 2.0) sekä selvitetään arktisten olojen vaikutukset akkuenergiavarastoon ja kaksisuuntaiseen energian siirtoon. Saavutettuja tuloksia edistetään ja levitetään useilla kanavilla.

SmartCharge on Lapin Ammattikorkeakoulun vetämä projekti ja sitä toteutetaan yhteistyössä Norjan yliopiston (UiT Universitet i Tromsø) Narvik kampuksen kanssa. Hanke kuuluu Interreg Pohjoinen 2014 – 2020 ohjelmaan ja rahoittajina ovat Interreg Pohjoinen 2014 – 2020 -ohjelman hallintoviranomainen, Norrbottenin lääninhallitus ja aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Lapin liitto.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 513 144 €, josta Lapin AMK osuus 278 754 €, Norjan osuus 234 390 €. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.2.2019 – 31.07.2022.