Sosiaalisen median proto

Lappi houkuttelee matkailijoita ympäri maailman ja Lapin luonnon rauha  tarjoaakin matkailijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden irrottautua arjen kiireistä. Posiolaisen matkailualan yrityksen, Kirikeskus Oy:n tarjoamat matkailupalvelut houkuttelevat aina uudelleen saapuvia vakikävijöitä ja vaikka positiivinen sana kiirii tyytyväisten asiakkaiden myötä, haluaa yritys hyödyntää sosiaalista mediaa vielä nykyistä ketterämmin tunnettuuden kasvattamisessa. 

Yrityksen ilmeeseen sopivan sisällön tuottaminen vaatii aikaa markkinointisisällön suunnittelulle ja tuon ajan löytäminen on haaste etenkin pk-yrityksille, joissa ei ole erillistä markkinointiosastoa tehtävää hoitamassa. Yritysten markkinointitoimenpiteitä on viimeisen vuosikymmenen aikana voitu tehostaa tekoälyn avulla muun muassa asiakas- ja data-analytiikan avulla. Tekoälyn hyödyntämisen keinot monipuolistuvat jatkuvasti ja sen myötä avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia myös some-sisällön tuottamiseen ja yritysten markkinointitoimenpiteiden nopeuttamiseen automatisoidun sisällöntuottamisen avulla. 

Tekoälyllä menestyksekästä some-markkinointia

TEQU suunnitteli ja toteutti kuukauden protona Kirikeskuksen sekä muiden lappilaisten pk-yritysten tarpeeseen vastauksena sosiaalisen median käsikirjan, Käsikirja menestyksekkääseen some-markkinointiin tekoälyn avulla. Käsikirja on ohjeistus tekoälyn hyödyntämiseen some-postausten eri vaiheissa ja samalla se tarjoaa tietoa siitä, miten tekoälyn hyödyntäminen nopeuttaa yrityksen ilmeeseen ja arvoihin sopivan sisällön tuottamista. Käsikirjan ulkoasun ja sisällön suunnittelussa huomioitiin erityisesti pk-yritysten rajalliset markkinoinnin resurssit ja kynnys ohjeiden hyödyntämiseen pyrittiin luomaan mahdollisimman matalaksi.

Käyttöoppaan sisältö

Käyttöoppaan sisältö rakennettiin portaittaisesti some-julkaisun vaiheisiin peilaten ja jokaisen vaiheen merkitys sekä kunkin vaiheen toteuttamisen askelmerkit käytiin läpi kohderyhmän tarpeet huomioiden. 

1. Valmistele

Ohjeistus tekoälyä some-julkaisujen tueksi hyödyntävään ohjelmaan rekisteröitymiseen

2. Luominen ja valinta

Tekoälyä hyödyntävä ohjelma apuna brändi-ilmeen mukaisen some-sisällön luomisessa

3. Aikataulutus

Tekoälyn hyödyntäminen some-julkaisujen ajastuksessa

4. Julkaisu ja kommunikointi

Tekoälyn avulla tehdyn sisällön julkaiseminen ja julkaisuihin liittyvä vuorovaikutus kohderyhmän kanssa

5. Analysointi

Some-julkaisujen analysointi tekoälyn avulla

6. Hyödylliset hakusanat

Oppaan aihepiiriin kuuluvia asiasanoja käytettäväksi hakusanoina lisätiedon hakuun

Voit tutustua oppaaseen oheisen kuvagallerian kautta. Opas on ladattavissa kuvien alla olevasta painikkeesta.


Sosiaalisen median proto on toteutettu osana Lapin ammattikorkeakoulun TEQUn CoolBox-hanketta. CoolBox on julkinen kehityshanke, jonka tavoitteena on aktivoida lappilaisia pk-yrityksiä käynnistämään tuotekehitystoimia vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen alalla. CoolBox-hanke toteutetaan Lapin liiton myöntämällä EAKR- ja valtion rahoituksella.