Hankkeen sisältö

Viime vuodet on puhistu digitalisaation parissa, mutta iso osa suomalaisia ja Lappilaisia yrityksiä ei osaa hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti. Digimyynnissä, markkinoinnissa, uuden tyyppisissä liiketoimintamalleissa ja osaavassa työvoimassa sekä sen saatavuudessa on isoja aukkoja.

Hehku-hanke tarjoaa ratkaisun Lapin alueen digiaukkoihin. Hanke on suunnattu kaikille Lapin seutukunnille ja projektin toimenpiteet jalkautuvatkin maakunnan eri alueille levittäen osaamista, vinkkejä ja oppeja lappilaisen työvoiman digibusiness taitojen kehittämiseksi.

Projektin sisältö koostuu neljästä täsmäteemasta digiosaamisen pullonkaulojen leventämiseksi.

Teemat

  • Digi Startup
  • Digimarkkinointi ja -myynti
  • Globaalit digiresurssit
  • Data ja asiakkuudet

Tapahtumat

Digibusiness osaamista valmennetaan Lappilaisen työvoiman osaamisen kehittämiseksi kahdeksassa eri tapahtumassa. Tapahtumista neljä järjestetään Lapin pienemmillä seutukunnilla ja neljä päätapahtumaa Rovaniemellä. Seututukuntien tapahtumat ovat luento ja workshop tyylisiä, ja niissä hyödynnetään etäkonsultteja sekä TEQUn projektihenkilöstöä. Rovaniemen tapahtumissa on jokaisessa neljä keynote-puhujaa, jotka tuovat digibusinessoppeja osallistujen haltuun paikan päällä.

Tavoite

Hankkeen tuloksena syntyy täsmäosaamista digibusiness osaamisessa Lappilaisen työvoiman hyödyksi, jotta syntyisi uusia yrityksiä, alueelle osattaisiin hankkia digiosaajia globaaleista resurssipooleista, syntyisi lisää digipohjaista myyntiä sekä kestävää kilpailuetua asiakasdatan hallinnan avulla. Hanke boostaa Lappilaisen ja suomalaisen kilpailuedun kasvua ja edistää kestävää kasvua ja työpaikkojen syntyä.

Hankkeen toteutus

Hanke alkoi jo keväällä 2020 “korona-paketilla”, jossa yrityksille järjestettiin kuusi verkkomyyntiin ja liiketoimintaan liittyvää webinaarikoulutusta sekä yksi verkostotyöpaja alueen pk-yritysten verkkomyynnin kehittämiseksi.

Kevään verkkomyyntikoulutuksen löydät kokonaisuudessaan tallenteiden muodossa TEQUn YouTube -kanavalta.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 309 642 €, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta 247 714 €.

Hanke toteutetaan aikavälillä 09.04.2020 – 31.01.2023.