Fish IoT -projektin tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen, miten voidaan luoda liiketoimintamahdollisuuksia lappilaisille yrityksille hyödyntäen konenäköä ja objektien tunnistusta haastavissa luonnonolosuhteissa. IoT ja tekoäly tarjoavat ennalta näkemättömiä mahdollisuuksia ymmärtää vallitsevia ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja kestävän kehityksen turvaamiseksi.

Projekti tavoittelee isossa kuvassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, eläinten (vesieläimet) hyvinvointia, elinkeinojen jatkuvuutta ja uuden liiketoiminnan luomista. Projektin avulla voidaan edes auttaa lappilaisten ja suomalaisten yritysten viennin edistämistä, kun teknologiapohjaiset IoT-ratkaisut tuodaan tutkitusti käytäntöön vesistöympäristöissä.

Hankkeen tarkoituksena on paitsi kehittää konenäköpohjainen ratkaisu uniikkien kalojen ja eläinten tunnistukseen, luoda IoT-kokonaisuus, jonka avulla järjestelmä kerää datan ilvipalveluympäristöön, luokittelee tekoälyn ja kehitettävien algoritmien avulla eläimet sekä tarjoaa käyttöliittymän datan tarkasteluun. Hankkeen uutuusarvo tulee unikkien eläinyksilöiden tunnistamisesta sekä alan nousevasta vientipotentiaalista.

Projektille on myönnetty rahoitusta 254 675 € Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja projektiin sovelletaan tähän päätökseen liittyviä Rakennerahastorahoituksen ehtoja. Hanke toteutetaan aikavälillä 01.08.2020 – 31.12.2022.