Maanmittausalan kehityskokeet 2022

Maanmittausalan kehityskokeet 2022 eli DEMOMAMI22:n. Hankkeella pyritään parantamaan TKI-yhteistyötä Lapin AMKin, yritysten ja julkisten toimijoiden kesken. Hankkeella tavoitteena on saada…

TEQUÄLY

Tequälyllä tsäpäkkää yritystoiminnan kehittämistä! Tequäly-hankkeen tavoitteena on vahvistaa lappilaisten pk-yritysten toimintaa digitalisaation ja vihreän talouden osalta sekä kehittää Lapin alueen…

Clusterized

Clusterized toteuttaa maksuttoman strategiavideon yrityksestäsi! Tuo yrityksesi mukaan klusteritoimintaan, ja löydä uusia kumppaneita kasvattamaan yrityksesi kilpailukykyä! Kuvaamme teistä 1-2 minuutin…

EkoPlan – Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi

EkoPlan-hankkeen tavoitteena on syventää Lapin alueen yritysten ympäristötietoisuutta sekä tukea ekologisen ajattelun sisäistämistä ja siirtämistä toiminnoiksi tuotteistamisessa läpi koko arvoverkoston….

Dwell – Älykäs taloyhteisö

Johdatus hankkeen tavoitteisiin Ilmastopäästöjen vähentämiseksi rakennusten vähähiilisyys on yksi keskeisimmistä yhteiskunnallisista tavoitteista. Rakennusten elinkaaren päästöistä suurin osa syntyy kiinteistön energian…

Solarctic

Solarctic – hankkeen taustalla on aurinkosähkön kasvava kiinnostus lappilaisten toimijoiden keskuudessa. Pohjoisen pitkät etäisyydet ja matkailurakentamisen lisääntyminen syrjäisille alueille madaltaa…

Fish IoT

Fish IoT -projektin tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen, miten voidaan luoda liiketoimintamahdollisuuksia lappilaisille yrityksille hyödyntäen konenäköä ja objektien tunnistusta haastavissa luonnonolosuhteissa….

Hehku

Hankkeen sisältö Viime vuodet on puhistu digitalisaation parissa, mutta iso osa suomalaisia ja Lappilaisia yrityksiä ei osaa hyödyntää digitalisaation tuomia…

COOLBOX

CoolBox-hanke CoolBox-hankkeen hyötytavoitteena on aktivoida lappilaisia yrityksiä käynnistämään tuotekehitystoimia vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen alalla. Ensisijaisesti projekti edistää lappilaisten yritysten uusien…

SmartCharge

Lauri Saarelainen lauri.saarelainen@lapinamk.fi +358 40 527 2027 Yhtenä osana modernia älykästä energiajärjestelmää ovat erilaiset sähkökulkuneuvot. Kaksisuuntaisella kommunikaatiolla ja älykkäällä sähköverkolla…

LapCharge – Lapin sähkölatausverkoston suunnittelu

Projektin tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä edistämällä sähköisen liikkumisen valmiuksia. Sähkön latausasemat ovat edellytys sähköisen liikenteen yleistymiselle. Kehittämällä asiakkaiden näkökulmasta toimiva…