EkoPlan – Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi

EkoPlan-hankkeen tavoitteena on syventää Lapin alueen yritysten ympäristötietoisuutta sekä tukea ekologisen ajattelun sisäistämistä ja siirtämistä toiminnoiksi tuotteistamisessa läpi koko arvoverkoston….

Dwell – Älykäs taloyhteisö

Hankkeessa kehitetty, yhteisöllistä ja kestävää asumista tukeva Kuluma Beta nyt testissä DAS Kelossa! Tutustu sovellukseen täältä Johdatus hankkeen tavoitteisiin Ilmastopäästöjen…

Solarctic

Solarctic – hankkeen taustalla on aurinkosähkön kasvava kiinnostus lappilaisten toimijoiden keskuudessa. Pohjoisen pitkät etäisyydet ja matkailurakentamisen lisääntyminen syrjäisille alueille madaltaa…

Fish IoT

Fish IoT -projektin tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen, miten voidaan luoda liiketoimintamahdollisuuksia lappilaisille yrityksille hyödyntäen konenäköä ja objektien tunnistusta haastavissa luonnonolosuhteissa….

Hehku

Hankkeen sisältö Viime vuodet on puhistu digitalisaation parissa, mutta iso osa suomalaisia ja Lappilaisia yrityksiä ei osaa hyödyntää digitalisaation tuomia…

COOLBOX

CoolBox-hanke CoolBox-hankkeen hyötytavoitteena on aktivoida lappilaisia yrityksiä käynnistämään tuotekehitystoimia vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen alalla. Ensisijaisesti projekti edistää lappilaisten yritysten uusien…

SmartCharge

Arja Kotkansalo arja.kotkansalo@lapinamk.fi +358 40 652 9389 Yhtenä osana modernia älykästä energiajärjestelmää ovat erilaiset sähkökulkuneuvot. Kaksisuuntaisella kommunikaatiolla ja älykkäällä sähköverkolla…

LapCharge – Lapin sähkölatausverkoston suunnittelu

Projektin tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä edistämällä sähköisen liikkumisen valmiuksia. Sähkön latausasemat ovat edellytys sähköisen liikenteen yleistymiselle. Kehittämällä asiakkaiden näkökulmasta toimiva…

e-Sprint

Projektin tavoitteena on kehittää energiatehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja sekä toimintatapoja kehittäen samalla lappilaisten pk-yritysten innovaatiokykyä. Tarkoituksena on luoda 10 nopeaa…