Maanmittausalan kehityskokeet 2022

Maanmittausalan kehityskokeet 2022 eli DEMOMAMI22:n. Hankkeella pyritään parantamaan TKI-yhteistyötä Lapin AMKin, yritysten ja julkisten toimijoiden kesken. Hankkeella tavoitteena on saada…

TEQUÄLY

Tequälyllä tsäpäkkää yritystoiminnan kehittämistä! Tequäly-hankkeen tavoitteena on vahvistaa lappilaisten pk-yritysten toimintaa digitalisaation ja vihreän talouden osalta sekä kehittää Lapin alueen…

Clusterized

Clusterized toteuttaa maksuttoman strategiavideon yrityksestäsi! Tuo yrityksesi mukaan klusteritoimintaan, ja löydä uusia kumppaneita kasvattamaan yrityksesi kilpailukykyä! Kuvaamme teistä 1-2 minuutin…

EkoPlan – Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi

EkoPlan-hankkeen tavoitteena on syventää Lapin alueen yritysten ympäristötietoisuutta sekä tukea ekologisen ajattelun sisäistämistä ja siirtämistä toiminnoiksi tuotteistamisessa läpi koko arvoverkoston….

Dwell – Älykäs taloyhteisö

Johdatus hankkeen tavoitteisiin Ilmastopäästöjen vähentämiseksi rakennusten vähähiilisyys on yksi keskeisimmistä yhteiskunnallisista tavoitteista. Rakennusten elinkaaren päästöistä suurin osa syntyy kiinteistön energian…

Solarctic

Solarctic – hankkeen taustalla on aurinkosähkön kasvava kiinnostus lappilaisten toimijoiden keskuudessa. Pohjoisen pitkät etäisyydet ja matkailurakentamisen lisääntyminen syrjäisille alueille madaltaa…

Fish IoT

Fish IoT -projektin tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen, miten voidaan luoda liiketoimintamahdollisuuksia lappilaisille yrityksille hyödyntäen konenäköä ja objektien tunnistusta haastavissa luonnonolosuhteissa….

Hehku

TEQU Talk -tapahtumat jatkuvat Marraskuussa 2022! Hankkeen sisältö Viime vuodet on puhistu digitalisaation parissa, mutta iso osa suomalaisia ja Lappilaisia…

COOLBOX

CoolBox-hanke CoolBox-hankkeen hyötytavoitteena on aktivoida lappilaisia yrityksiä käynnistämään tuotekehitystoimia vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen alalla. Ensisijaisesti projekti edistää lappilaisten yritysten uusien…

SmartCharge

Lauri Saarelainen lauri.saarelainen@lapinamk.fi +358 40 527 2027 Yhtenä osana modernia älykästä energiajärjestelmää ovat erilaiset sähkökulkuneuvot. Kaksisuuntaisella kommunikaatiolla ja älykkäällä sähköverkolla…

LapCharge – Lapin sähkölatausverkoston suunnittelu

Projektin tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä edistämällä sähköisen liikkumisen valmiuksia. Sähkön latausasemat ovat edellytys sähköisen liikenteen yleistymiselle. Kehittämällä asiakkaiden näkökulmasta toimiva…