Projektin tavoitteena on kehittää energiatehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja sekä toimintatapoja kehittäen samalla lappilaisten pk-yritysten innovaatiokykyä. Tarkoituksena on luoda 10 nopeaa teknologiaprotoa Lapin AMKin TKI-ammattilaisten voimin. Teknologiaprotot sisältävät teknologisen toteutuksen ja sen testauksen, tuote/palvelumuotoilun sekä liiketoiminnallisen tarkastelun. Jokainen proto toteutetaan kuukaudessa ja mukaan kytketään opiskelijaresurssi pilotoimaan uudenlaista mallia pk- yritysten resurssiongelmien ratkaisemiseksi koulutus-TKI-yritykset -yhteistyöllä. Teknologiaprotojen ideat määritellään yhteistyössä projektiin osallistuvien kymmenten yritysten kanssa. 

Projektin toimenpiteet koostuvat pk-yritysten innovaatiokyvyn määrittelystä ja validoinnista; pk-yritysten kontaktoinnista, haastatteluista, työpajoista ja verkostotapahtumista; protoideoiden business-potentiaalin tarkastelusta; Nopeiden tuoteprotojen toteuttamisesta, protojen jatkojalostamisesta uusien resurssien avulla; tulosten levittämisestä ja kokemusten vaihtamisesta sekä projektihallinnosta. 

Tuloksena syntyy energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä edistävää 10 teknologiaprotoa, jotka ovat yritysten jatkokehitettävissä. Samalla syntyy myös toimintamalli yritysten resurssiongelmien ratkaisemiseksi, sekä tapa tunnistaa systemaattista innovaatipotentiaalia omaavat lappilaiset pk-yritykset.

Osallistuneet yritykset:

 • CranGarage Oy
 • Masser Oy
 • Paikkatieto Online Oy
 • Aurora Powertrains Oy
 • iLme innorooms Oy
 • Suomen Kuntotekniikka Oy
 • Napapiirin Energia ja Vesi Oy
 • Roll Outdoors Oy
 • Amandan Healthcare Oy
 • Beyond Arctic Oy
 • Solarvoima Oy
 • Santasport Finland Oy
 • Polar Metalli Oy
 • Puusepänliike Ari Karvo
 • Lumise Oy
 • Hostel Cafe Koti
 • Rovaniemen Ekoteam Oy
 • LVI-Kilpimaa Oy
 • Happy Fox Oy

Kerätyt ideat:

 • NFC-Turistikortti -sovellus
 • Kiinteistön LVI-hukkalämmön hyödyntäminen
 • Porokello, Fyysinen varoitin
 • Sähkökelkkojen Latauslaituri
 • Hiillosboxi
 • Vähähiilinen kuntokierre-prosessi
 • IoT-tiedonkeruulaite, (sähkö, vesi, lämpö)
 • Sähköpyörien Latausmaja
 • Kemin Joukkoliikenteen kehittäminen
 • KV-uintitutkimuksen kehittäminen
 • Energiatehokas kylmäsumusuihku
 • Revontuli- ja sääkamerat
 • Aurinkosähkövoimala pienoiskoossa
 • IoT-iris, Tarmo Aittaniemi
 • Lisävalojen sovitustyökalu
 • Aurinkosähkökahvila
 • Jäteastian tyhjennyksen älytunnistus
 • Putkien kuvauksen tekoälytunnistus
 • Avannon sulanapito energiatehokkaasti

Tähän mennessä toteutetut Protot:

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 366 238 €, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 274 678 €.

Hanke toteutetaan aikavälillä 01.01.2019 – 31.08.2021.