Uusiutuvan energian proto

Teknologia on yhä enemmän osa arkipäiväämme, mikä heijastuu kuluttajien lisääntyneenä kysyntänä ratkaisuille, jotka eivät ole pelkästään informatiivisia ja moderneja, mutta myös kodikkaita. Sääasema tuo ajankohtaista tietoa asukkaalle ja samalla sisustuksellista arvoa tilaan. Arvot esitetään tunnelmallisesti viilun läpi kuultaen ja akustiikkapaneeli lisää tilan mukavuutta. Ratkaisu sisältää myös peilin ja puhelimen latausmahdollisuuden.

Sääaseman toteutettiin yhteistyössä Rovaniemeläisen Lastuan kanssa, joka valmistaa arkea helpottavia tuotteita. Yrittäjän ja TEQUn yhteisissä ideoinneissa syntyi suunnitelma sisustukseen sopivasta sääasemasta. Tavoitteena oli, että asema olisi modulaarinen ja kustomoitavissa, ja että siinä esitetty tieto olisi helppolukuista. Energiana käytettäisiin aurinkoenergiaa akustolla, ja lisämahdollisuutena olisi myös verkkoliitäntä.

Alkuvaiheen konseptit

Sääaseman esittämä tieto:

  • Kellonaika
  • Sisä- ja ulkolämpötila
  • VOC-mittauksen tulos eli sisäilman laatu
  • Puhelimen latauksen tila

Tekniikka

Making of kuvia


Energiatehokas sääasema on toteutettu osana Lapin ammattikorkeakoulun TEQUn CoolBox-hanketta. CoolBox on julkinen kehityshanke, jonka tavoitteena on aktivoida lappilaisia pk-yrityksiä käynnistämään tuotekehitystoimia vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen alalla. CoolBox-hanke toteutetaan Lapin liiton myöntämällä EAKR- ja valtion rahoituksella.