LVI-proto

LVI-prototyypin ideointi lähti liikkeelle ajatuksesta selvittää, saadaanko ilmanlaatuun perustuvalla ohjauksella säästöjä kulutuksessa. Tarve tyylikkäälle ilmanvaihdon kohdentamisen ratkaisulle on noussut esiin erityisesti lappilaisissa matkailumajoituskohteissa. Proto on suunniteltu sulautumaan osaksi matkailumajoituksen sisustusta ja toimimaan myös lisäistuimena tilassa. Prototyyppi ohjaa kahta sähkölaitetta ilmankosteuden, -lämpötilan ja -hiilidioksidipitoisuuden mukaan. Testauksen aikana kulutusdataa kerättiin vertailua varten kahdesta kohteesta, joissa toisessa oli prototyyppi ja toisessa vain kulutusmittari. 

Tekniikka: Ilmankuivain ylimääräisen ilmankosteuden poistamiseen. Lisäksi Raspberry Pi, Z-Wave-radiotekniikka, Node-RED-ohjelmointiympäristö, sisäilma-anturi ja kulutusmittaus.

Materiaalit: Vesileikattu vaneri, pintakäsittely

Testaus: Northern Lights Village Levi Oy, Levi. Testijakso 02/2023-04/2023

Making of LVI-proto


LVI-proto on toteutettu osana Lapin ammattikorkeakoulun TEQUn CoolBox-hanketta. CoolBox on julkinen kehityshanke, jonka tavoitteena on aktivoida lappilaisia pk-yrityksiä käynnistämään tuotekehitystoimia vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen alalla. CoolBox-hanke toteutetaan Lapin liiton myöntämällä EAKR- ja valtion rahoituksella.