Projektin tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä edistämällä sähköisen liikkumisen valmiuksia. Sähkön latausasemat ovat edellytys sähköisen liikenteen yleistymiselle. Kehittämällä asiakkaiden näkökulmasta toimiva latausverkosto paranee samalla sähköautojen ja -ajoneuvojen käyttömahdollisuudet, jolloin sähköajoneuvojen hankinta on todellinen vaihtoehto.

Projektin tarkoituksena on selvittää sähkölatausasemien tarve kuntien ja yritysten näkökulmasta. Kunnat vastaavat kaavoituksesta ja mahdollistavat sähkölatausasemien rakentamisen kaavoittamalla latausasemille sopivia sijoituspaikkoja. Tämän vuoksi hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat kunnat, jotka pystyvät koordinoimaan alueellaan latausverkon rakentamista.

Projektin tuloksena selvitetään kunnan, yrittäjien ja muiden sidosryhmien näkökulmasta latausasemaverkoston tarve. Saman aikaisesti teetetään konsulttityönä suunnitelma latausasemanverkoston optimaalisesta rakenteesta ja siitä missä järjestyksessä latausasemia pitäisi pystyttää. Projektin tuloksena saadaan suositukset Lapin sähkölatausasema-verkoston rakentamisen periaatteista ja toimenpiteistä.

Lapcharge on Lapin Ammattikorkeakoulun vetämä, EAKR-rahoitteinen julkinen kehityshanke ja sen rahoitus on haettu Lapin Liitolta.

Hankkeen budjetti on 99 950€ ja se toteutetaan aikavälillä 01.02.2019 – 30.06.2021.