CoolBox-hankkeen hyötytavoitteena on aktivoida lappilaisia yrityksiä käynnistämään tuotekehitystoimia vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen alalla. Ensisijaisesti projekti edistää lappilaisten yritysten uusien vähähiilisten tuotteiden ja pienrakennusten syntyä vastaamaan matkailubuumin tarjoamaan kasvumahdollisuuteen. Pitemmän tähtäimen näkökulmasta mahdollistetaan lappilaisten yritysten viennin edistäminen. Projektin tulostavoitteena on luoda uuden vähähiilisen ja energiatehokkaan mikrorakennuksen konsepteja ja kehittää prototyyppejä 360-näkökulmista vähähiiliseen rakentamiseen.


Hankkeen tulokset

Hankkeen päätuotoksena syntyvät uudenlaiset mikrorakennusten konseptit sekä 10 prototyyppiä:

  • Mikrorakennus
  • Rakennuksen digitaalinen kaksonen
  • Off Grid -tekniikkaboksi
  • Design prototyyppi
  • LVI-tuoteprototyyppi
  • Energiasimuloinnin prototyyppi
  • Uusiutuvan energian prototyyppi
  • AR-prototyyppi
  • Tekoälyn/robotiikan prototyppi
  • Some-prototyyppi

Jokaisesta prototyypistä syntyy myös business-mahdollisuuksien tarkasteluraportti.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 630 120 €, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 504 096 €.