EkoPlan-hankkeeseen liittyvän aineiston löydät tältä sivustolta

EkoPlan-hankkeessa rakennettiin ympäristöjärjestelmä puutuotealan yritykselle. Tässä esityksessä ISO 14001 ympäristöjärjestelmän vaatimuksia peilataan case-yrityksen kanssa tehtyihin ratkaisuihin.


Tuuliainen, H. 2021. Blogijulkaisu: Vihreässä siirtymässä yrityksen ei ole pakko hävitä.

Blogitekstissä kerrotaan materiaalitehokkuudesta ja sen eri toteutusmuodoista, joilla voidaan kilpailukyvyn parantamisen lisäksi taistella myös ilmastonmuutosta vastaan.


Tuuliainen, H. 2021. Opinnäytetyö. Lean-johtaminen ekologisen toiminnan edistäjänä

Opinnäytetyössä tutkittiin miten kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä lisäävän Lean-johtamisen käytänteet voivat tehostaa myös ympäristövastuullista toimintaa.


EkoPlan-hankkeessa laadittiin case-esimerkki puutuoteteollisuudessa operoivan kohdeyrityksen tuotantotoimintaan (tehdas) kuuluvan ympäristönhallinnan toimintakäsikirjan sisällöstä.


EkoPlan-hankkeessa laadittiin case-esimerkki sisäisen laadunvalvonnan käsikirjasta, joka muodostaa pohjan yrityskohtaisille laadunvalvonnan kehityshankkeille ja CE-merkinnälle SFS-EN standardin sekä sen viitestandardien soveltamisalueilla.


EkoPlan-hankkeessa arvioitiin yhden kylmälaitteen elinkaaren aikana syntyviä ilmastovaikutuksia kehdosta hautaan yksinkertaistetun elinkaariarvioinnin (streamlined LCA) avulla.


EkoPlan-hankkeessa tuotettiin koulutusaineistoa yrityksille ympäristöjärjestelmään liittyen. Aineiston ensimmäinen osa käsittelee ympäristöjärjestelmän taustoja, periaatteita ja sen merkitystä yrityksille.


EkoPlan-hankkeessa tuotettiin koulutusaineistoa yrityksille ympäristöjärjestelmään liittyen. Aineiston toinen osa käsittelee ISO 14001 -standardin keskeistä sisältöä sekä ympäristöjärjestelmän rakentamisen vaiheita.