Materiaalitehokkuudella ei viitata pelkästään kustannustehokkuuteen ja kilpailukykyyn vaan myöskin ympäristövaikutusten pienentämiseen. Kun materiaalia käytetään harkiten, saadaan vähennettyä jätteen määrää, mikä näkyy myös kustannuksissa. Materiaalitehokkuutta voidaan lisätä valmistamalla samasta määrästä materiaalia enemmän tuotteita, pienentämällä tai keventämällä tuotetta tai vaikka vähentämällä eri materiaalien määrää tuotteessa.

Nykyään materiaalin käytössä tulee huomioida myös, mitä materiaalia käytetään. Koska päästöjä pyritään vähentämään, on huomioitava, että toisten materiaalien prosessointi aiheuttaa enemmän päästöjä ja osa uusiutumattomista luonnonvaroista on käymässä vähiin. Voisiko materiaalin korvata kierrätysmateriaaleja, jolloin prosessointi vähenisi, positiivinen mielikuva kasvaisi ja itse materiaali ansaitsisi tulla käytetyksi mahdollisimman pitkään. 

Materiaalitehokkuutta voidaan kasvattaa myös kiertotalouden periaattein parantamalla tuotteen korjattavuutta tai käyttämällä pitkäikäisiä materiaaleja, jolloin tuotteen käyttöikä kasvaa. Hankinnoissa materiaalitehokkuutta edistetään ostamalla vain tarpeeseen ja vaatimalla hankinnoilta pitkäikäisyyttä edistäviä ominaisuuksia, kuten korjattavuutta, kestävyyttä ja kierrätettävyyttä.


Aineisto

Tuuliainen, H. 2021. Blogijulkaisu: Vihreässä siirtymässä yrityksen ei ole pakko hävitä.

Blogitekstissä kerrotaan materiaalitehokkuudesta ja sen eri toteutusmuodoista, joilla voidaan kilpailukyvyn parantamisen lisäksi taistella myös ilmastonmuutosta vastaan.


Lue lisää aiheesta Motivan sivustoltaLisätietoja hankkeesta

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2018 – 31.8.2021

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 269 320 €, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 201 990 €. Hankkeen päätoteuttajana toimii Lapin Ammattikorkeakoulu.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö: Mikko Vatanen, mikko.vatanen@lapinamk.fi

Projekti-insinööri: Heini Tuuliainen, heini.tuuliainen@lapinamk.fi