Tehokkaammalla energian käytöllä voidaan kustannussäästöjen ohella vähentää päästöjä ja säästää luonnonvaroja. Myös energian saatavuuden turvaaminen, tuontienergian tarpeen vähentäminen ja muut ympäristösyyt, kuten ympäristön- ja ilmansuojelu ovat hyviä syitä energiatehokkuuden parantamiseen. 

Energian säästö edistää myös kestävästi tuotetun uusiutuvan energian osuuden kasvattamista, joka liittyy keskeisesti vähähiilisyyteen. Muita vähähiilisyyttä edistäviä asioita ovat materiaalitehokkuus sekä viisas liikkuminen ja kestävä kulutus. Vähähiilisyydellä pyritään minimoimaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja samalla vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. 

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan enintään sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. Hiilineutraaliutta voidaan tavoitella kompensoimalla yhdellä sektorilla tuotettuja päästöjä vähentämällä niitä jostain muualta. Esimerkiksi investoimalla uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen tai muihin puhtaisiin, vähähiilisiin teknologioihin.


Aineisto

EkoPlan-hankkeessa arvioitiin yhden kylmälaitteen elinkaaren aikana syntyviä ilmastovaikutuksia kehdosta hautaan yksinkertaistetun elinkaariarvioinnin (streamlined LCA) avulla.Lisätietoja hankkeesta

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2018 – 31.8.2021

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 269 320 €, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 201 990 €. Hankkeen päätoteuttajana toimii Lapin Ammattikorkeakoulu.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö: Mikko Vatanen, mikko.vatanen@lapinamk.fi

Projekti-insinööri: Heini Tuuliainen, heini.tuuliainen@lapinamk.fi