Yleisesti digitalisaatiolla tarkoitetaan uuden digitaalisen teknologian kasvavaa integroitumista päivittäiseen elämään sekä organisaatioiden palveluihin ja toimintaan. Tieto- ja viestintäteknologian alati laajempi hyödyntäminen yhteiskunnassa tehostaa toimintoja ja vähentää niiden paikkasidonnaisuutta sekä tarjoaa uusia työkaluja ja -menetelmiä. 

Digitaaliset palvelut, etätyöt ja -koulutus sekä videoneuvottelut mahdollistavat vuorovaikutuksen ja osallistumisen aiempaa helpommin. Paikkasidonnaisuuden puuttuessa yrityksillä on paremmat mahdollisuudet menestyä kansainvälisesti. Asiakkaiden kannalta vaihtoehdot lisääntyvät niin ostotapojen kuin valikoimankin puolesta ja datan avulla heitä pystytään palvelemaan aina vain laadukkaammin. Uusien teollisten teknologioiden avulla voidaan kehittää tekoälyllä varustettuja teollisia robotteja, sopeuttaa energiatuotantoa vastaamaan kysyntään tai yksinkertaistaa logistiikkaa digijäljittimillä. Tietomallit mullistavat suunnittelutyötä vähentäen ajan ja materiaalien käyttöä sekä liitännäisvaikutuksia.

Vähentyneen matkustamisen myötä myös kasvihuonekaasu- ja muut päästöt vähenevät. Digitalisaatio lisää materiaalitehokkuutta ja kiertotaloutta reaaliaikaisen datan, digitaalisen yhteistyön sekä valmistusprosessien automaation avulla. Tekoäly ja robotiikka voivat edistää yhteiskunnan toimintojen kestävää kehitystä tehostamalla energian käyttöä, optimoimalla prosesseja ja toimintoja sekä luomalla yhä tarkempia matemaattisia ennusteita. Kvanttiteknologian kehittyminen voisi mullistaa koko ICT-alan energiankäytön. Teknologian kehittyminen mahdollistaa materiaalien aiempaa tarkemman kierrättämisen, mikä sekä vähentää jätettä että säästää luonnonvaroja.


Digipilotti – Kulutuksen seuranta

Ymmärrys resurssien kulutuksesta on ensimmäinen askel kohti resurssitehokkaampaa toimintakulttuuria. Yhteistyössä NEVEn (Napapiirin Energia ja Vesi) kanssa on tunnistettu tarve keskitetylle mittausratkaisulle, jonka avulla voidaan tuottaa reaaliaikaista tietoa niin asiakkaalle kuin toimittajallekin. Ratkaisu tuo yhteen paikkaan veden, sähkön sekä kaukolämmön kulutuksen seurannan.

Laite kuuntelee yleistä mittareiden käyttämään langatonta m-BUS -radioprotokollaa. Laitteen modulaarisuudesta johtuen siihen on liitettävissä myös muiden protokollien luentamahdollisuuksia (esim. Z-Wave) sekä pulssiluentaa. Kerätyt kulutustiedot lähetetään yhdessä eteenpäin LoRaWAN-verkkoon.

Käy katsomassa somevideo prototyypin kehittämisestä!Lisätietoja hankkeesta

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2018 – 31.8.2021

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 269 320 €, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 201 990 €. Hankkeen päätoteuttajana toimii Lapin Ammattikorkeakoulu.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö: Mikko Vatanen, mikko.vatanen@lapinamk.fi

Projekti-insinööri: Heini Tuuliainen, heini.tuuliainen@lapinamk.fi