Ekosuunnittelun eli ecodesignin tavoitteena on, että tuotteet suunniteltaisiin kuluttamaan mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja ja että ne olisivat helposti korjattavissa ja kierrätettävissä ja niiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.

Ekosuunnitteludirektiivissä (2009/125/EU) määritellään, millaisille tuotteille asetuksia tehdään. Lisäksi direktiivissä on vaatimus CE-merkinnästä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Mikäli ekosuunnitteluvaatimukset eivät täyty, tuote ei saa tulla markkinoille, eikä sitä saa ottaa käyttöön Euroopan Unionin alueella. Suomessa asetukset on otettu käyttöön ekosuunnittelulailla (1005/2008).

Pitkään ekosuunnittelun vaatimukset koskivat tuotteen käytönaikaista energiankulutusta, mutta viime vuosina niitä on viety myös kohti kiertotalouden teemoja. Vuonna 2021 Käsittelyyn on tulossa kolme laajempaa aloitetta, joissa uusitaan tuotelainsäädäntöä tuotteiden energia- ja ympäristövaikutuksien parantamiseksi. Aloitteissa ekosuunnittelua laajennetaan koskemaan energialaitteista muihinkin tuotteisiin, kuluttajien roolia vahvistetaan edistämällä kuluttajien oikeuksia ja korjauttamisoikeutta sekä elektroniikan ja ICT-tuotteiden ympäristövaikutuksia parannetaan.

Lue lisää aiheesta Ekosuunnittelu sivustoltaLisätietoja hankkeesta

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2018 – 31.8.2021

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 269 320 €, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 201 990 €. Hankkeen päätoteuttajana toimii Lapin Ammattikorkeakoulu.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö: Mikko Vatanen, mikko.vatanen@lapinamk.fi

Projekti-insinööri: Heini Tuuliainen, heini.tuuliainen@lapinamk.fi