Projektin tavoitteena on parantaa lappilaisten pk-yritysten osaamista ja valmiuksia menestyä digiajan aiheuttamassa rakennemuutoksessa tarjoamalla osallistujaverkostolle valmennustapahtumia. Projekti toteutetaan 2019-2020 ja se sisältää 10 -tapahtumaa -TEQU Talkia. Jokainen tapahtuma sisältää kahden konsultin vetämät valmennusosuudet ja työpajan, jossa verkosto yhdessä jalostaa oppimiaan asioita kehitystoimenpiteiksi. Verkostomaisella toteutustavalla haetaan osapuolten välisiä yhteistyömahdollisuuksia ja ratkotaan yksittäisen tahojen resurssiongelmia.

Koulutusprojektissa kehitetään kasvuyritysten digiosaamisen taitoja TEQU Talk tapahtumissa. Luotsaamme alueen yrityksiin uutta osaamista toiminnan kehittämisessä digiaikakautena, jotta jokainen pysyy kehityksessä mukana.

Sisällöllisesti tapahtumat koostuvat johtamisen, työkulttuurin, strategian, viestinnän, tilaratkaisujen, uusien teknologioiden hyödyntämisen ja organisaatioiden rakennemuutosten aihealueilta muodostuvista kehitystarpeista. Tapahtumat järjestetään osallistavasti ja ne toteutetaan inspiroivissa tiloissa poissa perinteisistä luokkahuoneista ja auditorioista.

Tapahtumiin osallistetaan lappilaisia pk-yrityksiä, kehitystoimijoita sekä työnhakijoita. Projektin toimenpiteisiin kuuluu alueellisten toimijoiden aktivointi ja tavoitteena on osallistaa työnhakijoita mukaan valmentautumaan ja työllistymään hankitun osaamisen sekä projektin luoman verkoston avulla.

Menneet TEQU Talkit:

GET10 on Lapin Ammattikorkeakoulun vetämä, ESR-rahoitteinen julkinen kehityshanke ja sen rahoituksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen budjetti on 195 372 € ja se toteutetaan aikavälillä 01.01.2019 – 31.12.2020.