Kategoriat Blogs Events Tequtalks

Toimintatapamuutoksilla kohti kasvua ja parempaa työelämää

TEQU Talk – Mitä on oikeasti yrityskulttuuri?

GET10 -hankkeen seitsemäs tapahtuma järjestettiin 17.9.2020. Hybridimallilla toteutettu tapahtuma keräsi mukavan määrän yleisöä linjojen päähän seuraamaan tapahtumaa YouTuben välityksellä. Tapahtumatilassa päivän annista oli nauttimassa vannoutuneimmat TEQU Talk -kävijät.

Puhujina tapahtumassa nähtiin kasvun asiantuntija Anssi Rantanen ja paremman työelämän puolesta puhuja Panu Luukka.

Ex-googlelainen Anssi on voittanut Nordic Business Forumin puhujakilpailun vuonna 2019 ja hän onkin yksi liike-elämän kysytyimpiä puhuja. Yleisön onneksi saimme hänet mukaan TEQU Talkiin kertomaan ja jakamaan oppejaan, kuinka maailman parhaat organisaatiot toimivat menestyvästi.

Yli 20 vuoden kokemuksella voittavien yrityskulttuurien rakentamista asiantuntemustaan oli jakamassa Panu Luukka. Rennolla ja innostavalla otteella mukana ollut Panu avasi yleisölle mitä yrityskulttuuri todellisuudessa on.

Kuva 1. Anssi Rantanen esiintymässä

Kaikki lähtee johtamisesta ja kulttuurista

Suomalainen työelämä on rikki ja siitä puuttuu intohimo. Hyvä työpaikka pitäisi olla kansalaisoikeus. Hyvällä työpaikalla ei eletä viikonloppuja varten. Mitä jos maanantai voisi olla viikon paras päivä? (Luukka 2020.)

Suomalaisessa työelämässä on organisaatioita, joissa työntekijöiden on järkevämpi omasta näkökulmastaan tehdä mitä käsketään, kuin tehdä se mikä on järkevää. Työntekijästä ei olla kiinnostuttu, vaikka kaikki lähtee arvostuksesta työntekijää kohtaan, millään muulla ei ole merkitystä. (Luukka 2020.)

Suurin ongelma valtaosassa Suomalaisia organisaatioita ei ole kilpailukyky vaan se, että kulttuuria ei ymmärretä. Yrityskulttuuri näyttäytyy esimerkiksi arvoina ja ohjaa ihmisiä tekemään asiat oikein. Universaalisti oikeaa yrityskulttuuria ei kuitenkaan ole vaan kulttuuri määrittyy aina suhteessa siihen mitä organisaatio haluaa saavuttaa ja miksi se on olemassa. (Luukka 2020.)

Yrityskulttuurilla tarkoitetaan yrityksen tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja, rakenteita, toimintatapoja sekä niiden ilmentymiä, jotka ohjaavat sen jäsenten käyttäytymistä, yhdistävät heitä ja erottavat yrityksen muista yrityksistä. Rakentamalla yrityskulttuurin oikein ei tarvita mikromanagerointia vaan ihmiset ohjautuvat itse ja tapahtuu asioita mitä toivotaan tapahtuvan. Yrityskulttuuri tarkoittaa sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa!  (Luukka 2020.)

Kuva 2. Panu Luukka esiintymässä

Oppeja kasvuyrityksistä

Mitkä ovat ne toimintatavat ja kulttuurit mitä maailman nopeimmin kasvavat yritykset hyödyntävät? Mitä voimme siitä oppia ja miten viemme sitä käytäntöön omiin tiimeihin?

Menestyvissä organisaatioissa on psykologisesti turvallista. Tiimin jäsenet tuntevat turvalliseksi ottaa riskejä, koska tietävät tiimin tukevan heitä aina. He voivat myös sanoa rehellisesti mitä ajattelevat, eikä heitä paheksuta. Tiimissä on selkeät roolit ja tavoitteet, tehtävät saadaan valmiiksi ajallaan ja työ on henkilökohtaisesti tärkeää tiimin jäsenille. Menestyvissä tiimeissä jäsenet ajattelevat työllänsä olevan merkitystä ja sen luovan muutosta. Onko sinun työtiimisi psykologisesti turvallinen? (Rantanen 2020.)

Menestyvät yritykset tekevät päätöksiä valtavan datalähtöisesti validoimalla ja miettimällä toimiiko prosessi. Yritykset rakentavat työtä moniosaaja tiimien ympärille, jotka ovat itseohjautuvia ja pystyvät ratkomaan asioita nopeammin. Organisaatioiden ydin on nopeassa kokeilukulttuurissa, jossa innovoidaan ja kehitetään myyntiä sekä markkinointia. Menestyviä yrityksiä yhdistää myös jatkuva oppiminen ja asiakaskeskeisyys. Asiakaskokemukselle pyritään luomaan mahdollisimman paljon arvoa. (Rantanen 2020.)

Kuva 3. Workshop

Lopuksi

Onnistunut tapahtumaviikko keräsi mukaan uutta ja vanhaa yleisöä, jotka olivat tyytyväisiä tapahtumien antiin. Puhujien vetämät workshop osiot olivat myös ajatuksia herättäviä, vaikkakin teknisistä ongelmista johtuen kaikki virtuaaliyleisössä olleet eivät päässeetkään niihin osallistumaan. Kiitokset TEQUn puolesta yleisölle ja puhujille!

Lähteet

Luukka, P. 2020. Puhuja. Luento. Yrityskulttuuri on kuningas. 17.9.2020

Rantanen, A. 2020. Puhuja. Luento. Mitä maailman nopeimmin kasvavat organisaatiot tekevät eri tavalla? 17.9.2020

Kirjoittaja Santeri Meriläinen (Tradenomi AMK) toimii projektisuunnittelijana TEQU:lla ja on ollut järjestämässä blogissa käsitellyn GET10-hankkeen tapahtumaa osana hankkeen työryhmää.