TransMeter suunniteltiin SmartCharge -hankkeessa Lehtojärven pilottikohteen langatonta energian mittausjärjestelmää varten. TransMeter toimii linkkinä usean eri mittarin ja LoRaWAN verkon välillä.

TransMeter tärkein tehtävä on lukea dataväylää (UART/RS-485/Modbus) energiamittareilta ja välittää sitä yhdysväylään LoRaWAN verkon avulla. Sen avulla voidaan myös lukea mitä tahansa edellä mainittua väylää käyttäviä laitteita. LoRaWANin lisäksi langattomassa viestinnässä voidaan hyödyntää Wi-Fi sekä Bluetooth yhteyksiä.

Järjestelmä koostuu kaksisuuntaisesta energiamittarista sähköajoneuvojen, energiaajoneuvojen syöttölaitteiden ja sähköverkon välillä. Mittaukset välitetään langattomasti yhdyskäytävälle LoRaWAN-verkon kautta TEQU:n TransMeter -laitteella. Tämä yhdyskäytävä on yhteydessä Internetiin ja tietoja käsitellään sekä visualisoidaan pilviympäristössä.

The Making of The TransMeter

TransMeter on osa SmartCharge -hanketta, joka on julkinen kehittämishanke uuden informaation tuottamiseksi V2G (Vehicle-to-Grid, Ajoneuvosta-Sähköverkkoon) -ratkaisuiden kaupallisista ja teknisistä mahdollisuuksista sekä haasteista, kahden eri pilottikohteen avulla. SmartCharge on Lapin Ammattikorkeakoulun johtama hanke, jota tehdään yhteistyössä Norjan yliopiston Narvik kampuksen kanssa ( UiT – Universitet i Tromsø). Interreg Nord ERDF -rahoituksen on myöntänyt Lapin Liitto.