Lehtojärven pilottikohteessa kerätään dataa energiankulutuksesta ja -tuotannosta. Mitattaviin kohteisiin kuuluu mm. sähkömoottorikelkkojen lataus, sähkömoottorikelkkojen akustolta sähköverkkoon siirretty energia sekä pilottikohteessa olevien aurinkopaneelien tuotanto. Mittaukset toteutetaan hankkeessa asennetuilla kaksisuuntaisilla energiankulutusmittareilla ja tiedonsiirto Lapin AMK:n laboratoriossa kehitetyillä tiedonsiirtolaitteilla. Mittaustieto kerätään tiedonsiirtolaitteilta keskitetysti paikallisella LoRaWAN-tukiasemalla ja välitetään mobiilidatayhteydellä Lapin AMK:n hallinnoimaan pilvipalveluympäristöön. Pilottikohteen reaaliaikaiset energiavirrat sekä kerätty historiadata visualisoidaan nettisivustolla.

Kohteessa tehtäviä toimenpiteitä:

  • Mittalaitteiden ja tukiaseman asentaminen, syksy 2020
  • Aurinkopaneelien tiedonkeruun käynnistäminen, syksy 2020
  • Tiedonkeruu pilottikohteesta, syksy 2020->
  • V2G-latauspisteen asentaminen, syksy 2021
  • Pilottikohteen toiminnan visualisointisovelluksen toteuttaminen, kevät 2022
  • V2G-latauspisteen ja sähkömoottorikelkkojen kaksisuuntaisen latauksen testaaminen, kevät 2022

Pilottikohteesta kerättyä dataa pystyy tarkastelemaan Smartcharge App -sovelluksen kautta. Uudet käyttäjät ohjataan aluksi rekisteröitymään ja pyytämään käyttöoikeuksia sovelluksen hallinnoijalta.


Pilottikohteen eteneminen kuvina