Lehtojärven pilottikohteessa kerätään dataa energiankulutuksesta ja -tuotannosta. Mitattaviin kohteisiin kuuluu mm. sähkömoottorikelkkojen lataus ja aurinkopaneelien tuotto. Mittaukset toteutetaan hankkeessa asennetuilla energiankulutusmittareilla ja tiedonsiirto Lapin AMK:n laboratoriossa kehitetyillä tiedonsiirtolaitteilla.

Kohteessa tehtäviä toimenpiteitä:

  • Mittalaitteiden asentaminen
  • Tiedonkeruu ja visualisointi
  • V2G-latauspisteen testi

Mittauslaitteiden asennus