Rinneturva

Asiakkaiden turvallisuus on hiihtokeskustoimijoiden yksi tärkeimmistä huolenaiheista ja hiihtokeskusten henkilöstö huolehtiikin asiakkaidensa turvallisuudesta tarkkaillen rinteen toimintaa taukoamatta. Tuolihisseillä hissivalvomon henkilökunta tarkkailee hissimatkustajien turvallisuutta ja Levi Ski Resort Oy näki mahdolliseksi tuoda teknologiaa henkilöstön suorittaman tarkkailutyön tueksi.

Tuolihissien turvakaaret on suunniteltu turvaamaan hissimatkustajia hissimatkan aikana erityisesti niissä tilanteissa, mikäli jotain yllättävää, kuten hissin jarrutus kesken matkan sattuisi. Hissimatkustaja saattaa toisinaan jättää turvakaaren laskematta ja näissä tilanteissa valvomohenkilöstön tarkkailevan silmän ansiosta hissi voidaan pysäyttää ja antaa kehotus laskea kaari.

Konenäköä tarkkailun tueksi tuova Rinneturva-proto on ollut testikäytössä Levin etelärinteellä South tuolihissillä huhti-toukokuussa 2023. Proto suunniteltiin ja toteutettiin TEQU:lla testikohteen hissivalvomohenkilöstön toimintaympäristö tuotteen kokonaissuunnittelussa huomioiden. Rinnerakenteisiin sijoitettu kamera kuvaa hissilinjaa ja konenäkö tarkkailee herpaantumatta jokaisen tuolihissin istuimen turvakaaren asentoa. Havaitessaan vaaratilanteen eli auki jääneen turvakaaren matkustajien ollessa kyydissä, antaa ratkaisu hälytyksen kameraan kytkettyyn sisäyksikköön.

Rinneturvan tekniikka

Rinneturvan tekniikan oleellisimmat komponentit ovat kamerayksikkö ja valvomoyksikkö. Kamerayksikkö välittää jatkuvaa reaaliaikaista videokuvaa datayhteydellä valvomossa sijaitsevalle valvomoyksikölle, joka prosessoi videodataa tekoälyn avulla. Havaitessaan tilanteen, jossa tuolihissin turvakaari on jäänyt auki, järjestelmä tekee tilanteesta paikallisesti hälytyksen valoilla, äänellä ja näytöllä. Järjestelmään on mahdollista liittää myös erillinen ääni+valo hälytin, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi ulkotiloihin.

Valvomoyksikkö sisältää NVIDIA Jetson Xavier NX -korttitietokoneen, joka on liitetty pienikokoiseen Seeed Studio A203 liitäntäalustaan. Näyttönä toimii Niceview FullHD 13.3″ kosketusnäyttö, jossa on sisäänrakennetut kaiuttimet. Lisäksi valvomoyksikössä on tietoliikenne- ja verkkoyhteyksiä varten Teltonika RUT241 mobiilireititin sekä releohjattu punainen LED-valo.

Kamerayksikkö sisältää Hikvision PTZ-kameran. Kameraa on mahdollista etäyhteydellä kohdistaa, kääntää ja zoomata tarpeen mukaan. Kameran virransyöttö on toteutettu PoE-virtalähteen avulla, jonka kautta myös kameran data siirtyy langallisesti valvomoyksikölle. Kamerayksikön ja valvomoyksikön välinen datayhteys on mahdollista toteuttaa myös WLAN-verkon tai langattoman linkin avulla.

Rinneturvan kuvantunnistusmalli on opetettu Microsoft Custom Vision -palvelussa. Palvelusta kuvantunnistusmalli on siirretty TensorFlow-yhteensopivassa muodossa Jetson-tietokoneelle. Kuvantunnistuksen suorittaminen sekä videokuvan vastaanotto ja prosessointi ja kaikki muut järjestelmän toiminnot on ohjelmoitu Jetson-tietokoneelle Node-RED-ympäristössä.

Making of Rinneturva


Rinneturva toteutettiin osana Lapin ammattikorkeakoulun TEQUn Tequäly-hanketta. Tequäly on julkinen kehityshanke, jonka tavoitteena on aktivoida lappilaisia pk-yrityksiä digitaalisen ja ympäristöystävällisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tequäly-hanke toteutetaan Lapin liiton myöntämällä EAKR- ja valtion rahoituksella.