Ajatus lemmikkien myyntiin ja ostoon keskittyvästä sovelluksesta syntyi alun perin kuluttajien tarpeesta, kun koronapandemian aikana useat hankkivat koiria piristääkseen päiviään. Tällöin myös koirille oli enemmän aikaa, kun kotona vietettiin suurin osa ajasta. Tilanteen normalisoituessa lähityöhön oli palattava, mikä saattoi vaikeuttaa koiranomistajien kykyä tarjota lemmikilleen riittävästi aikaa ja seuraa. Kaksi vuotta sovelluskehitystä pohtineen lappilaisen yrityksen PRO PoweriaPäivään Oy:n yrittäjä päätti lähestyi TEQUa ideallaan. Huomattiin, että markkinoilla olisi tilaa vastuulliselle lemmikkien myynti- ja ostoalustalle.

Idean kuultuaan Lapin ammattikorkeakoulun TEQU- ja FrostBit-tiimit yhdistivät voimansa. Kehitystyö tehtiin noudattaen TEQUn “kuukauden proto”-konseptia, jonka tavoitteena on viedä yrittäjän idea konkreettiseksi, testattavaksi prototyypiksi kuukauden aikaikkunassa. Pick a Pet -proton avulla voidaan kerätä alustavaa palautetta kentältä ja testata idean liiketoimintapotentiaalia.

Vastuullinen sovellus

Sovelluksen toivottiin olevan mahdollisimman helppokäyttöinen ja inspiroiva, mutta vastuullinen alusta koiran ostoon ja myyntiin. Vastuullisuus näkyy jo kuukauden aikana tehdyssä protossa esimerkiksi arvojen ja pelisääntöjen esille tuomisena proton tunnuksessa, sekä sovelluksen alkunäkymissä. Luodakseen tunnukset, käyttäjän on sitouduttava noudattamaan sovelluksen vastuullisuuteen perustuvia pelisääntöjä, ja häntä myös kannustetaan tutustumaan koirien ostoon ja myyntiin liittyviin hyviin käytänteisiin.

Monipuoliset käyttöominaisuudet

Käyttöliittymäsuunnittelussa kantavana ajatuksena oli tuoda kaikki se tieto minkä koiran ostaja tarvitsee helposti, selkeästi ja houkuttelevasti saataville. Koirille on useampia suodatus- ja hakutapoja, ja eläimet esitellään korteissa, joihin on kiteytetty päätiedot eläimestä. Myynnissä olevien koirien selaamiseen toteutettiin kolme erilaista selausnäkymää, joiden avulla voitaisiin vertailla käyttäjien reaktioita ja toiveita etusivunäkymän suhteen. Koiran omalle sivulle on koottu koiran oston kannalta olennaisia, sekä eläimen persoonallisuutta korostavia nostoja, joista potentiaalinen myyjä voi tutustua kyseiseen eläimeen. Sovelluksessa voi myös tehdä ja julkaista oman myynti-ilmoituksen, sekä tutustua siihen miltä keskustelualue, oma profiili, suosikit, oma ilmoitukset ja asetukset voisivat näyttää

Ulkoasun toivottiin olevan mielenkiintoa herättävä, mutta silti vakuuttava ja harmoninen. Koirien ostoon ja myyntiin liittyy paljon eettisiä kysymyksiä, minkä vuoksi sovelluksen haluttiin viestivän vastuullisuutta ja turvallisuutta myös ulkoasunsa kautta. Näkymissä on hyödynnetty paljon oikeita valokuvia koirista, tavoitteena vedota käyttäjän tunteisiin, sekä lisätä sovelluksen uskottavuutta. Sovelluksen tunnuksessa on vastapainona käytetty leikkisämpää ilmettä, joka voisi puhutella paremmin myös nuorta käyttäjäkuntaa.

Tekninen toteutus

Sovellus koostuu käyttöliittymästä ja tietokannasta. Käyttöliittymä on verkkopohjainen ja luotiin käyttämällä React -kehitysalustaa, joka valittiin sen skaalautuvuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. Tietokanta, joka sisältää käyttäjien ja koirien tiedot on taas on luotu Supabasella, joka on avoimen lähdekoodin PostgreSQL-tietokanta. Pick a Petistä on myös tehty Android-versio käyttämällä Tauri appia, jonka avulla voi muuttaa verkkopohjaisen sovelluksen mobiilisovellukseksi.

Kuvia proton esittelystä


Pick a Pet toteutettiin osana Lapin ammattikorkeakoulun TEQU Hub-hanketta. TEQU Hub on julkinen kehityshanke, jonka tavoitteena on inspiroida lappilaisia yrityksiä kehittämään toimintaansa digitaalisuuden ja kestävän kehityksen teemoissa. Hanke toteutetaan Lapin liiton myöntämällä EAKR- ja valtion rahoituksella.