Kategoriat Blogs Landsurveying

Maanmittarille vauhtia

Lapin maanmittaustekniikan TKI-toiminta on jälleen nytkähtänyt askeleen eteenpäin! Olemme käynnistäneet hankkeen ”Maanmittausalan kehityskokeet 2022” eli DEMOMAMI22:n. Hankkeen rahoittaa ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Lapin liitto, ja sillä tavoitellaan vauhdikkaampaa maanmittausalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa Lapissa. Samalla luodaan puitteita toimijoiden keskinäisellekin yhteistyölle sekä verkostoitumiselle.

Hankkeen taustalla on jo jonkin aikaa jatkunut strateginen työ maanmittausalan TKI-toiminnan elävöittämiseksi Lapissa. Pohjanamme on edellinen MAMI TKI Uplift -hanke, jossa selvitimme kentän tarpeita ja valmiuksia; nyt näiden näkemysten avulla tartumme toimeen ja etsimme toteutettavia aiheita. Sidosryhmiämme ovat edelleen elinkeinoelämä – pääpainona alueen pk-yritykset – sekä valtion ja kuntien organisaatiot. Emme tahdo takertua pelkkiin ”perinteisiin” maanmittausalan toimijoihin ja kohteisiin, vaan tahdomme olla hyödyksi kaikille alueen toimijoille.

Lähdemme jahtaamaan näitä tavoitteita haastattelemalla alueen toimijoita, keräten heidän ongelmiaan ja kehitysideoitaan. Haemme todellisiin tarpeisiin perustuvia kehittämiskohteita, joiden pohjalta laadimme neljä varsinaista koetta, kokeilua, demoa, protoa tms. suoritettaviksi. Nämä kokeet voivat sisältää niin tiukkaa teknistä pipertämistä kuin menetelmällistä tai liiketaloudellistakin tarkastelua. Kädet eivät ole siis sidotut siihen ”perinteiseen insinöörityöhön”, vaan tarkoituksena on ratkoa oikeita ongelmia ja luoda lisäarvoa alueen eduksi.

Hankkeen ydintuloksina ratkomme siis tarpeista nousevia ongelmia, mutta myös herättelemme alan soveltavaa TKI-toimintaa yleensä ja luomme pohjia pitkäjänteisille yhteistyömeiningeille. Toteutuksella on paitsi alueellisia, myös valtakunnallisia vaikutuksia, sillä sen avulla pyrimme osaltamme vaikuttamaan alan huonoksi todettuun tunnettuuteen! Käy tsekkaamassa yhteystiedot projektipankista ja ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme olla avuksi!

Kentällä | Janne W. Matilainen, tuntiopettaja

Kirjoittaja Janne Matilainen on maanmittaustekniikan tuntiopettaja. Hän on mukana käynnistämässä maanmittauksen TKI-toimintaa Lapin AMKissa, sekä kiinnostunut maanmittauksen ongelmien ratkomisen lisäksi soveltamaan alan suorituskykyjä myös uusille toimialoille.