IoT-tuotteet

Teknologian nopea kehittyminen ja komponenttien halpuminen toi esineiden internetin (IoT) valtavaksi globaaliksi ilmiöksi. Ilmiöitä, tapahtumia, prosesseja, käyttäytymistä ja toimintaa pystytään tarkkailemaan, ohjaamaan ja automatisoimaan aivan eri tasolla kuin ennen. Hyötyinä saavutetaan tehokkaampaa yritystoimintaa, parempaa elämän laatua ja helpompaa työn tekemistä. Samalla ymmärretään paremmin, miten maailma toimii.

IoT:n etuina ovat nopeat ja edulliset tuotekehitysprosessit, vähävirtaiset komponentit sekä pitkä kantama langattomissa toteutuksissa. Samalla järjestelmäarkkitehtuureissa voidaan helposti soveltaa eri teknologioita ja saada järjestelmät keskustelemaan keskenään, jotta kokonaisvaltainen järjestelmä-älykkyys saavutetaan. IoT toimii myös datan lähteenä tekoälytoteutuksille.  

IoT-tuotteet jaetaan karkeasti kolmeen kategoriaan niiden toiminnallisuuksien mukaan:

Monitorointi

Monitorointiratkaisut ovat IoT-järjestelmiä, joiden avulla voidaan havainnoida tapahtumia, ilmiöitä ja prosesseja. Erilaiset sensorit, anturit ja tiedonkeruulaitteet mittaavat ja keräävät dataa havainnoitavista ilmiöistä esimerkiksi rakenteista, laitteista, koneista ja eläimistä sekä luonnosta. Tavoitteena on ymmärtää ilmiöitä paremmin, jotta tehdään fiksumpia päätöksiä tulevaisuudesta sekä liiketoiminnassa että vapaa-ajalla.

Keskeisiä mittaussuureita ja -tapoja ovat lämpötila, kosteus, värinä, sähkövirta, jännite, sähköteho, energian kulutus, virtaus, tuulennopeus, auringon säteilyn voimakkuus, konenäkö, videokuva sekä still-kuva.

Ohjaus

IoT control -ratkaisut ovat järjestelmiä, joilla ohjataan koneita tai laitteita perustuen sensoridatan tuottamaan tietoon. IoT control -ratkaisut sisältävät ohjaustoimilaitteet, joiden avulla laitteiden toimintaa voidaan säätää ja optimoida. Control-ominaisuuden vuoksi järjestelmät ovat monimutkaisempia kuin monitorointijärjestelmät, mutta vastaavasti itsestään tapahtuva säätö vähentää henkilötyötä ja operointikustannuksia. 

Tyypillisiä IoT control -ratkaisuja ovat toimilaitteet kuten termostaatit tai liikkeestä ja ympäristön valaistuksen pohjalta itsesäätyvät valaisimet.

Automatisointi

Korkein autonomia ja älykkyys IoT:ssa saavutetaan automatisoidulla järjestelmillä, jotka kykenevät itse havainnoimaan ympäristöä ja säätymään usean eri datalähteen avulla. Automatisoitujen järjestelmien avulla voidaan tehostaa toimintoja, säästää energiaa ja resursseja ja saavuttaa käyttömukavuutta. IoT:n avulla automaatio voidaan saavuttaa perinteisiä teollisuusautomaatioratkaisuja nopeammin, joustavammin ja edullisemmin.

Tyypillisiä IoT-automaatioratkaisuja ovat ICT-pohjaiset kotiautomaatiojärjestelmät, kiinteistöautomaation modernit ratkaisut sekä vaikkapa robottiajoneuvot.

Keskeisen elementti IoT-ratkaisuissa on datan hallinta cloud computing -ympäristöissä. Modernit pilvipalveluympäristöt tarjoavat joustavan tavan hallita IoT-laitteita sekä dataa sen eri formaateissaan. Ratkaisuja on helppo skaalata ylöspäin tai alaspäin muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Oli sitten kyseessä mikä tahansa IoT:n kategoria tai käyttötarve, meiltä saat tarpeisiisi soveltuvat IoT-tuotekehitysratkaisut nopeasti!