Kategoriat Blogs Internship

Projektitöitä poikkeusoloissa

Etätyökesä 2020 jää minulle poikkeusolojen lisäksi mieleen omaa osaamistani rikastuttava kokemuksena projektityön maailmasta Lapin AMK:n TEQU -palvelukonseptissa.

Tieni TEQUlle perustui luottamukseen toiminta edellä nojaavaan ratkaisupainotteiseen ajatteluun ja verkoston toimintaperiaatteen hyödyntämiseen.

Halusin kartuttaa kokemusta projektitöistä ja kysyin siihen kanssaihmisiltä vinkkejä. Aloitin oman kampukseni, Lapin AMK:n liiketalouden opettajista ja muutaman kontaktoinnin jälkeen löytyikin se joku, joka tuntee jonkun, joka voisi auttaa minua saavuttamaan tavoitteeni ja sain TEQUn projektijohdon yhteystiedot.

TEQUlla plussana oli ehdottomasti se, että vaikka korkeakouluopiskelijan suorittama työ on pääsääntöisesti työharjoittelua, on se palkallista. Kesän työkuviot olivat osaltani hyvin pian selvät ensimmäisen Teams -palaverin jälkeen, jolloin sain tavata myös tulevan projektiryhmäni.

Itse työ poikkesi monella tapaa omasta aiemmasta työkokemuksestani. Alla muutamia havaintojani.

Työn suunnittelun vuorovaikutuksellisuus

Työnkuvan suunnittelussa projektin johto esitteli käynnissä olevien hankkeiden tavoitteita ja vaihtoehtoisia tehtävänantoja, joista yhdessä valittiin minulle parhaiten sopiva kokonaisuus. Tehtävissä huomioitiin työhön käytettävä aika, omien opintojeni suuntautuneisuus, omat mielenkiinnon kohteet ja koetut vahvuudet sekä osa-alueet, joita haluaisin kehittää.

Työtehtävien muotoilu

Analyyttinen työtapani ja mielenkiintoni strategiatyöhön huomioitiin tehtäviä muotoiltaessa ja työskentelin heinäkuun yksinomaan E-Sprint hankkeessa tuotteistamisen ja tuotestrategian parissa.

Työni toimeksiantaja oli paikallinen GranCarage ja heidän tuotteensa Tourist Card, joka oli jo aiemmin käynyt läpi TEQUn lupauksen mukaisen ”proto kuukaudessa” -myllyn ja muotoutunut potentaalia puhkuvaksi puiseksi älykortiksi. Minun tehtäväkseni jäi, yhden kuukauden lupauksen mukaisesti, tehdä sille tuotestrategia.

TEQUn projektijohdolta sain työlleni tehtävänkuvauksen ja tavoitteet
ja toimeksiantajalta sisällön. Näiden pohjalta teimme yhdessä toimeksiantajan kanssa työlle rungon, joka mahdollisimman optimaalisesti vastaisi siihen tarpeeseen, mikä heillä tuotteen strategiatyön osalta oli. Yhteistyö toimeksiantajan kanssa sujui mutkattomasti ja oma verkostoni kasvoi monella teknisen alan osaajalla!

Työssäni käyttämät analyysi- ja strategiatyökalut (mm. Michael Porterin kilpailuetumalli ja viiden kilpailuvoiman analyysi sekä kasvun kolmen horisontin malli) tulivat tutuiksi ja ovat nyt hyvänä oppina tukemassa osaamistani.

Heinäkuun strategiapuristuksen ollessa ohi, sain elokuun ajan mahdollisuuden kehittää osaamistani TEQUn omassa toiminnassa verkkoanalytiikan ja asiakasprofiloinnin parissa sosiaalisen median alustoilla. Ymmärrän nyt verkossa toimivan markkinaympäristön toimintaa ja hallintaa huomattavan konkreettisemmalla tasolla kuin aiemmin.

Etätyö ja laitekanta

Työn suorittamisen monimuotoiset mahdollisuudet yleisesti konkretisoituivat minullekin tämän kesän myötä, sillä tein työni lähes kokonaan omasta kotitoimistosta käsin. Työsuhteeni alkoi etänä, projektityöryhmä kokoontui etänä ja kesän lopulla työni päättyikin etänä. Asiakas- ja toimeksiantajakontaktoinnin lisäksi ainoat kasvokkain ja livenä tapahtuvat ihmiskontaktit olivat Lapin AMKin IT-tuen kanssa, kun hain ja palautin työläppärini ja -puhelimeni.

Itsenäinen työnkuva

Aikuisopiskelijana ja johtavissa asemissa työskennelleenä jännitin etukäteen, kuinka projektiryhmä ottaa vastaan harjoittelijan, jolla työkokemusta ja oman alansa kompetenssia on jo kertynyt työelämästä. Huoli oli onneksi turha ja projektiryhmään liittyminen sujui varsin mutkattomasti.

Heti alkuun minulle myös korostettiin, että jokaisella ryhmässä on oma tyylinsä tehdä ja tuottaa esim. erilaisia raportteja eikä siihen haluttu minullekaan asettaa liikaa raameja, kunhan asia tulee selväksi ja tiettyjä ’hyvän raportoinnin’ lainalaisuuksia noudatettaisiin.

Ryhmä oli Teamsissa koolla lähes aina ja yhteyttä sai ottaa, kun tuli pohdinnan paikka, mutta muuten työtä sai tehdä todella itsenäisesti, omalla tyylillä edeten.

It`s complicated

Kesän aikana sain havaita, että projektityötä on hyvin vaikea selittää kenellekkään projektin ulkopuoliselle. Siinä missä aiemmin työni on ollut siitä kysyvälle helppoa kuvata, huomasin nyt aloittavani lauseet empien; ööh…joo..hmmm…ja lähes joka kerta selitykseni sisälsi ydinlauseen ”no sitä on vähän hankala selittää”. 

Itse työn kannalta merkityksellisin oppini oli sivuraiteille eksymisen riski strategia- ja asiantuntijatyössä. Tiedon ja materiaalin määrä on työn alussa suuri ja niiden analyyttinen tarkastelu tuottaa sitä koko ajan lisää, joten työn ytimen löytäminen ja fokuksen siinä pitäminen oli välillä haastavaa. Toki ajatusten karkailuun oman lisänsä toi kotitoimiston eristykselliset olosuhteet. Olen tottunut sosiaalisiin työympäristöihin ja kesän aikana tulinkin useamman kerran pohtineeksi niiden tarjoaman virikkeellisyyden merkitystä etenkin niinä hetkinä, kun keskittyminen ei sujunut ja kotitoimiston seinät hivuttautuivat lähemmäs.

Ison opin sain siis myös etätyöstä. Kuinka se käytännön tasolla eroaa esim. työhön perehdytyksessä, kun fyysistä ”talon kierrosta” ei käydäkään ja mitä haasteita se uuden työorganisaation toiminnan hahmottamiselle aiheuttaa, kun lähiesimiehet ja kontaktihenkilöt eivät rakennukaan mieleen muistikuvina käytävistä, toimistoista ja henkilöistä niissä.

Asiantuntijatyön itsenäisyys, omien aikataulujen suunnittelun vapaus ja kotitoimiston työolojen säätömahdollisuudet tarjosivat minulle kuitenkin optimaaliset työolosuhteet keskittymisen ja tulosten saavuttamisen kannalta, joten kunhan tässä tasapaino opitaan ja erilaiset työn suorittamisen hybridimallit tulevat tutummiksi, toivotan ne itse tervetulleiksi omaan tulevaan työhöni.

Kirjoittaja on taloushallinnon tradenomiopintoja (AMK)
viimeistelevä matkailu- ja ravitsemistoimintojen
monitoimi-ihminen ja oman osaamisen kehittäjä.