The aim of the e-Sprint project is to develop energy-efficient and low-carbon solutions and practices, while developing the innovative capacity of the Lapland SMEs. The aim is to create 10 rapid technology prototypes with Lapland AMK’s RDI professionals. Technology prototypes include technological development, implementation and testing of systems, product or service design and business potential reviews. Each proto is implemented in one month and involves a student resource to pilot a new model for solving the resource problems of SMEs through co-operation between education, RDI and SMEs. Technology ideas are defined in co-operation with the companies involved in the project. 

The project’s actions consist of defining and validating the innovation capacity of SMEs; contacting SMEs, doing interviews, arranging workshops and networking events; reviewing business potentials of prototype ideas; Implementing rapid prototypes, enhancing prototypes with new resources; dissemination of results and exchange of experience, and project management. 

The result is the 10 technology prototypes that focus in creating energy efficiency and low carbon solutions. Prototypes will be further developed by businesses after the project. Also an operating model for solving the resource problems of companies created, as well as the way to identify Lappish SMEs with systematic innovation potentials.

e-Sprint is managed by Lapland University of Applied Sciences and it has an ERDF funding granted by the Regional Council of Lapland

Projektin tavoitteena on kehittää energiatehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja sekä toimintatapoja kehittäen samalla lappilaisten pk-yritysten innovaatiokykyä. Tarkoituksena on luoda 10 nopeaa teknologiaprotoa Lapin AMKin TKI-ammattilaisten voimin. Teknologiaprotot sisältävät teknologisen toteutuksen ja sen testauksen, tuote/palvelumuotoilun sekä liiketoiminnallisen tarkastelun. Jokainen proto toteutetaan kuukaudessa ja mukaan kytketään opiskelijaresurssi pilotoimaan uudenlaista mallia pk- yritysten resurssiongelmien ratkaisemiseksi koulutus-TKI-yritykset -yhteistyöllä. Teknologiaprotojen ideat määritellään yhteistyössä projektiin osallistuvien kymmenten yritysten kanssa. 

Projektin toimenpiteet koostuvat pk-yritysten innovaatiokyvyn määrittelystä ja validoinnista; pk-yritysten kontaktoinnista, haastatteluista, työpajoista ja verkostotapahtumista; protoideoiden business-potentiaalin tarkastelusta; Nopeiden tuoteprotojen toteuttamisesta, protojen jatkojalostamisesta uusien resurssien avulla; tulosten levittämisestä ja kokemusten vaihtamisesta sekä projektihallinnosta. 

Tuloksena syntyy energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä edistävää 10 teknologiaprotoa, jotka ovat yritysten jatkokehitettävissä. Samalla syntyy myös toimintamalli yritysten resurssiongelmien ratkaisemiseksi, sekä tapa tunnistaa systemaattista innovaatipotentiaalia omaavat lappilaiset pk-yritykset. 

Osallistuneet yritykset:

 • CranGarage Oy
 • Masser Oy
 • Paikkatieto Online Oy
 • Aurora Powertrains Oy
 • iLme innorooms Oy
 • Suomen Kuntotekniikka Oy
 • Napapiirin Energia ja Vesi Oy
 • Roll Outdoors Oy
 • Amandan Healthcare Oy
 • Beyond Arctic Oy
 • Solarvoima Oy
 • Santasport Finland Oy
 • Polar Metalli Oy
 • Puusepänliike Ari Karvo

Kerätyt ideat:

 • NFC-Turistikortti -sovellus
 • Kiinteistön LVI-hukkalämmön hyödyntäminen
 • Porokello, Fyysinen varoitin
 • Sähkökelkkojen Latauslaituri
 • Hiillosboxi
 • Vähähiilinen kuntokierre-prosessi
 • IoT-tiedonkeruulaite, (sähkö, vesi, lämpö)
 • Sähköpyörien Latausmaja
 • Kemin Joukkoliikenteen kehittäminen
 • KV-uintitutkimuksen kehittäminen
 • Energiatehokas kylmäsumusuihku
 • Revontuli- ja sääkamerat
 • Aurinkosähkövoimala pienoiskoossa
 • IoT-iris, Tarmo Aittaniemi

Tähän mennessä toteutetut Protot:

e-Sprint on Lapin Ammattikorkeakoulun vetämä, EAKR-rahoitteinen julkinen kehityshanke ja sen rahoitus on haettu Lapin Liitolta.

Hankkeen budjetti on 366 238 € ja se toteutetaan aikavälillä 01.01.2019 – 31.08.2021.