Kategoriat Blogs Events Tequtalks

Tietoa, taitoa ja uutta osaamista tapahtumista, osa 4

TEQU Talk – Yhteistyöllä parempaa tulosta

Tapahtuma järjestettiin 6.11.2019 Rovaniemellä. Tapahtumatilana hyödynsimme edellisten tapahtumien tavoin TEQU toimistoamme panostaen entistä enemmän tilasuunnitteluun ja toteutukseen osallistujamäärä huomioiden, suuri kiitos siitä ammattitaitoisille työkavereille!

Kuva 1 meriläinen IV.jpg
Kuva 1. Tapahtumatila

Puhujina tapahtumassa nähtiin Pata Degerman ja Mikko Kuitunen.

Pata Degerman on Suomen ainoa ammattimainen löytöretkeilijä. Löytöretkien ja eri organisaatioiden suuria projekteja voi monin tavoin verrata toisiinsa. Usein kohdataan tuntemattomia haasteita, jolloin tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja, tiimityötä ja luovaa ajattelua.

Pata piti visuaalisesti näyttävän esityksen, jossa pureuduttiin tiimin yhteistyöhön, jonka avulla saadaan aikaan parempia tuloksia. Patan esitys kantoi nimeä Mount Sisu ja yleisö pääsi mukaan löytöretkeilijän rohkeille matkoille.

Kuva 2 meriläinen IV.jpg
Kuva 2. Pata Degerman

Mikko Kuitunen on Euroopan parhaana työpaikkana sekä Suomessa vuoden yrityksenä palkitun teknologiayhtiö Vincit Oyj:n toimitusjohtaja ja perustaja. Vincitin lisäksi Mikko on mukana tusinassa muita start-up kasvutarinoita.

Mikko uskoo yksilölliseen johtamiseen, mokista oppimiseen ja ihmisten haluun tehdä merkityksellisiä asioita tuloksellisesti ilman merkittävää ulkopuolista ohjausta.

Mikko oli puhumassa yleisölle innostavasta johtamisesta, jonka avulla rakennetaan motivaatiota ja positiivista ilmapiiriä sekä edistetään työhyvinvointia. Hän kertoi myös jatkuvasta työntekijäkokemuksen kehittämisestä sekä siitä, miten vapautetaan yksilöiden voimavaroja organisaatiossa. Saimme myös kuulla Mikon näkemykset siitä, miten tulevaisuudessa johdetaan.

Kuva 3 meriläinen IV.jpg
Kuva 3. Mikko Kuitunen

Järjestelmäkeskeinen johtaminen

Kuitusen (2019) mukaan yleismääritelmä johtamiselle on se, että johtamisella pyritään saamaan asiat tapahtumaan tehokkaammin ja paremmin kuin ilman johtamista.

Suoraselkäinen ja ennustettava johtamisen kulttuuri Suomessa on sitä, että asioista puhutaan suoraan sellaisina kuin ne ovat. Vahvat ja selkeät käskyketjut ja tasapäistämisen kulttuuri on vahva. Tasapäistäminen ei kuitenkaan ole tasa-arvoa, eikä yksilöllistä tukea ole tarjolla tarpeiden mukaan. (Kuitunen 2018.)

Palkan ja palkkioiden on tuettava työntekijöiden valintoja, mutta useimmiten tällä hetkellä kaikille on tarjolla sitä samaa. Järjestelmäkeskeinen ajattelu tulisi korvata kiinnostuksella ihmisestä. Miten sinä muutut ja kehityt? Miten me voimme auttaa sinua? Muutos paikan ja palkan suuresta merkitystä kohti arvojen, merkitysten ja aikaansaannosten huomioimista vaatii kannustimia. (Kuitunen 2018.)

Yrityksissä on tärkeää ymmärtää työntekijöiden toiveet ja tarpeet, koska muuten johtaminen perustuu arvaamiseen. Organisaatioiden tulisi myös tukea yksilöiden osaamisen kehitystä, koska markkina-arvoa tulee olla myös työntekijöillä. Yritysten täytyy hyväksyä se tosiasia, että henkilöstössä työntekijät näkevät mahdollisuuksia myös yrityksen ulkopuolella. Kaikki lähtee työntekijöistä ja työntekijäkokemuksella on merkitystä. (Kuitunen 2018.)

”Henkilöstön vaihtuvuus ei ole hyvä tai huono asia, se on vain tosiasia” (Kuitunen 2018)

Johtamisen tulisi olla ajatteluun vaikuttamista ja esteiden poistamista

Joukkoa koskevan johtajakeskeisen johtamisen sijaan tulisi johtamisen olla yksilöiden ajatteluun vaikuttamista. Johtajan halutessa parempi lopputulema lähtötilanteeseen nähden, yksilöiden toiminnassa pitää muuttua jotain. Johtamista ei ole tapahtunut, jos ei kenenkään ajattelussa mikään ole muuttunut eli ajattelun pitää muuttua ensin. (Kuitunen 2019.)

Uuden ajan johtamisessa tavat johtaa muuttuvat. Johtajan on tärkeää olla aidosti kiinnostunut ihmisestä, jotta yksilön osaamista voidaan tukea. Yhteispelillä tunnistetaan ja puretaan esteitä. Hyvän työsuorituksen edessä olevia esteitä poistamalla työntekijälle luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet asiantuntijuuden ja taitojen käytölle. (Kuitunen 2019.)

Johtamisesta tulisi muodostaa palvelu, jolloin johtaminen on esteiden poistamista. Kaikkien kliseiden keskellä johtaminen tarkoittaa työntekijöiden auttamista, jotta he pystyvät tekemään työnsä nopeammin ja paremmin. Johtaminen alkaa yksilöistä ja itsensä johtamisesta. Ensimmäisenä muutetaan asennetta ja sen jälkeen tapaa toimia. (Kuitunen 2019.)

Itsensä johtaminen

Toimintaympäristöjen muutos nykypäivänä on nopeaa, jolloin myös organisaatiot muuttuvat dynaamisemmiksi ja erilaisten osaajien tarve kasvaa. Organisaatioissa kaikilta vaaditaan entistä enemmän ketteryyttä ja tuottavuutta mitataan ajan sijaan aikaansaannoksilla. (Kuitunen 2018.)

Kuitusen (2018) mukaan perinteiset pitkät urat samassa organisaatiossa ja pahimmillaan samoissa tehtävissä eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla yksilöiden osaamisen kehitystä.

Itsensä johtamisen on vaativaa ja sen aloittaminen vaikeaa vanhasta uuteen siirryttäessä. Uuden johtamisen mallin tavoitteena on se, että yksilö tekee itse työtään koskevat päätökset. Päätöksenteosta on tehtävä mahdollisimman helppoa ja itseohjautuvuuteen tulee siirtyä hiljalleen. (Kuitunen 2018.)

Ympäristön tulisi mahdollistaa itsensä johtaminen ja se koskee niin yksilön työympäristöä kuin organisaation johtamiskulttuuria. Muutoksen myötä yksilö kuluttaa johtamista sen passiivisena kohteena olemisen sijaan. (Kuitunen 2018.)
Kokeilukulttuuri on tätä päivää uudistuksissa ja se koskee myös johtamismallien kehittämistä. Uudistumisessa tulee kuitenkin kuulla henkilöstöä ja pilotoiva lähestymismalli on oikea tapa edetä. (Kuitunen 2018.)

Onnistunut workshop

Tapahtumiemme workshop osioiden perimmäisenä tarkoituksena on aktivoida osallistujia verkostoitumaan sekä tuomaan omaa osaamistaan esille. Työnhakijoilla on mahdollisuus päästä lähestymään yrityksiä, jonka lisäksi yritysten välille voi kehkeytyä yhteistyömahdollisuuksia.

Mini-Diili osiossa osallistujat jaettiin ryhmiin, missä jokainen sai vuorollaan esitellä itsensä kertomalla myös vahvuuksiaan ja kehityksen kohteitaan. Mini-Diilin tehtävänä oli muodostaa ryhmästä menestystiimi, joka tekee arktisuudesta bisnestä. Ryhmät rakensivat Team Canvaksen tehtävään perustuen ja lopuksi ryhmät esittelivät itsensä kahdessa minuutissa hissipuhemaisesti kertomalla miksi juuri he ovat loistava tiimi.

Koko tapahtumapäivän ajan oli nähtävissä verkostoitumista, jota saatiin syvennettyä onnistuneen workshop osion avulla. Kiitos Patalle workshopin esittelystä ja käyntiin polkaisemisesta!

Pohdintaa

Hyvissä ajoin aloitettu tapahtumamarkkinointi poiki tuloksia ”täyden tuvan” muodossa. Ennakkoilmoittautuneiden suuri määrä verrattuna edellisiin tapahtumiin oli positiivinen yllätys ja päätimmekin pari viikkoa ennen tapahtumaa hieman höllätä viestinnän suhteen, koska kapasiteetti on rajallinen.

TEQU Talkissa näkyi paljon uusia kasvoja ja palautekyselyn mukaan tapahtumaan oltiin erittäin tyytyväisiä. Tapahtumatila, tunnelma ja muutoin hyvät järjestelyt keräsivät kiitosta. Kehityskohteeksi nousi tapahtumatilan penkit, mutta ongelma on nyt ratkaistu tämän vuoden tapahtumia ajatellen.

Palautekyselyssä oli hienoa huomata osallistujien positiiviset tuntemukset tapahtumassa käsiteltyihin asioihin. Tapahtumasta koetaan olleen aidosti hyötyä oman osaamisen kehittämisessä, jonka lisäksi tapahtuma on motivoinut kehittämään omaa osaamista myös tapahtuman jälkeen. Suurin osa palautekyselyyn vastanneista kokee myös pystyvänsä hyödyntämään tapahtumassa opittua työelämässä, opinnoissa sekä työnhaussa.

Lopuksi

Vallitsevasta tilanteesta johtuen kaikki tämän vuoden TEQU Talk -tapahtumat ovat siirtyneet syksyyn. Ensimmäiset kaksi tapahtumaa järjestetään syyskuussa.

Tämän lisäksi tulemme järjestämään nopealla aikataululla TEQU Talk -webinaarisarjan touko-kesäkuun aikana. Myy verkossa tehokkaasti – aloita jo tänään webinaarisarjassa pääset kehittämään verkkokauppa- ja myyntiosaamistasi nopeasti. Järjestämme seitsemän webinaaria muuttuneen tilanteen vuoksi tukeaksemme pohjoisen yrittäjiä.

Lähteet

Kuitunen, M. 2019. Vincit Oyj. Toimitusjohtaja. Luento. Vincit – Leadership as a Service. 6.11.2019
Kuitunen, M. 2018. Uusi johtaminen on esteiden poistamista. Artikkeli. Palta. Tulevaisuuden johtajuus. Viitattu 16.1.2020 https://www.palta.fi/tulevaisuuden-johtajuus/uusi-johtaminen-on-esteiden-poistamista/

TEQU Get10 logokokoelma.jpg