Hei sinä, kaipaatko muutosta sotetyöhön? Haastetaan soteala yhdessä kohtaamaan digi!

Teknologia voi auttaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä tekemään ja jaksamaan erilailla paremmin. Teknologia on huono isäntä, mutta hyvä renki!

Tule tsekkaamaan, miten teknologia ja digi voivat tukea hyvinvointia, ja taata parempaa terveydenhuollon palvelua inhimillisyyttä unohtamatta!


Tervetuloa mukaan virtuaalitapahtumaan!

Virtuaalisesti järjestettävä OmaDigi-hankkeen kaksipäiväinen tapahtumakokonaisuus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden päästä kuulemaan loistavia keynote-puhujia, hyppäämään mukaan terveydenhoitoalan digiteknologian kelkkaan sekä tutustumaan sotepalveluiden kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin! Keynote-puhujina tapahtumassa nähdään Piritta Jalonen & Mari Kärkkäinen. Tarkemmat esittelyt puhujista löydät alempaa tältä sivulta!

Osallistujana pääset tutustumaan myös useisiin terveysalan toimijoihin. Tapahtumassa tuotteidensa käyttöominaisuuksia ovat esittelemässä muun muassa Oura Health Oy, Kuura Health Oy, Haltija Group Oy, Suvanto Care Oy, VR4Healthcare Oy sekä Terveyskylä. Lisäksi kuulet, minkälaista osaamista nämä nykyaikaiset terveydenhoitoalan tuotteet ja palvelut vaativat!


Digitaaliset ratkaisut hoitotyön tukena

Digitaalisuuden avulla voidaan luoda uusia ratkaisuja hoito- ja palveluprosesseihin hoitotyön tueksi. Teknologia puolestaan mahdollistaa terveyteen liittyvän datan keräyksen, ja auttaa hoitotyön ammattilaista ohjaamaan asiakasta hyödyntämään tätä tietoa.

Digitaaliset palvelut ja sovellukset tukevat hoitotyötä helpottamalla työtehtäviä ja vähentämällä hoitotyöstä aiheutuvaa stressiä. Digitaalisuus ja teknologia eivät poista inhimillisyyttä hoitotyössä, eikä niitä tulisi kokea taakkana. Olemassa olevia työkaluja tulisi hyödyntää tehokkaammin, ja juuri siihen tarpeeseen Sotehuuto-tapahtuma pyrkii vastaamaan.

Osaamisen mahdollistaminen digitaalisissa hyvinvointipalveluissa

Terveydenhoitoalan ammattilaisten koulutuksen kehittäminen edellyttää tämän hetken koulutuksen ja olemassa olevan digiosaamisen selvittämistä sekä tulevaisuuden osaamisen tarkastelua. Ammattitaidon kehittäminen erityisesti digitaalisten palveluiden käytössä mahdollistaa kansalaisten paremman digitaalisen hoidon saatavuuden sekä jatkuvuuden.

OmaDigi-hankkeen tavoitteena on kehittää hyvinvointialan digitaalisten palveluiden ja välineiden käyttöön liittyvää hoitotyön ammattilaisten digiosaamista ja siihen liittyvää koulutusta.14.4.2021
Keskiviikko
TEQU Talk – Sotehuuto
Ensimmäinen päivä
OmaDigi
Aika Teema Puhuja
12:00 – 12:05Tervetuloa TEQU Talk -tapahtumaan!TEQU
Lapin AMK
12:05 – 12:15OmaDigi-hankeOuti Mikkola
Lapin AMK
12:15 – 13:15Palvelumuotoilu sote-palveluissaPiritta Jalonen
Keynote-puhuja
13:15 – 13:30Tauko
13:30 – 14:00Näkökulmia digiosaamisen kehittämiseenMarko Vatanen
Lapin AMK
14:00 – 14:15Robotti lääkkeen annostelun apunaNina Viiri
Rovaniemen kaupunki
14:15 – 14:45Hoitopolut digitaalisiksiPia Liljamo
Terveyskylä
14:45 – 15:00Tauko
15:00 – 15:30VR-mallintaminen kodin muutostöiden apunaVeijo Kirkinen
Pohjantähti-opiston Digipaja
15:30 – 16:00Palveluprosessien digitalisointi (Chatbot)Jani Tikkanen
Kuura Health Oy
Tapahtuman
yhteyshenkilö
Outi Tieranta p. 040 026 8635
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
15.4.2021
Torstai
TEQU Talk – Sotehuuto
Toinen päivä
OmaDigi
Aika Teema Puhuja
12:00 – 12:05Tervetuloa TEQU Talk -tapahtumaan!TEQU
Lapin AMK
12:05 – 13:15Teknologian hyödyntäminen terveyden edistämisessäMari Kärkkäinen
Keynote-puhuja
13:15 – 13:30Tauko
13:30 – 13:45Miten kotoa kerättyä dataa voitaisiin hyödyntää terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä?Antti Haukipuro
Suvanto Care Oy
13:45 – 14:00Aistihuone & YetitabletMarjaana Anttila
Haltija Group Oy
14:00 – 14:30Hoitotyön ja lääketieteellisen koulutuksen virtuaalitodellisuus (VR) ympäristötMikko Myllymäki
VR4Healthcare Oy
14:30 – 14:45Tauko
14:45 – 15:15The Oura RingHeli Koskimäki
Oura Health Oy
15:15 – 15:30Tapahtuman yhteenveto & päätösTEQU
Lapin AMK
Tapahtuman
yhteyshenkilö
Outi Tieranta p. 040 026 8635
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

KEYNOTE-PUHUJAT

Piritta Jalonen (Keynote-puhuja)

Piritta Jalonen

Johtava sotemuotoilija, myynti- ja markkinointijohtaja, Salivirta & Partners.

Terveystieteiden maisteri, palvelumuotoilija & sairaanhoitaja

Piritta on käytännönläheinen toiminnan uudistaja, jonka suurena intohimona on muotoiluajattelun hyödyntäminen sotepalveluiden kehittämisessä aina strategian tasolta arjen tekemiseen asiakas- ja potilastyössä.

”En halua huudella viisauksia asioista joita en ymmärrä, vaan aidosti ymmärtää ihmisiä ja heidän tarpeitaan. Esimerkiksi digitalisaation varaan on sote-alalla laskettu paljon. Digitalisaatio ei kuitenkaan meitä pelasta jos ei ole uskallusta miettiä asioita kokonaan uudella tavalla. Digitalisaationkin ytimessä on ennen kaikkea toiminnan muutos, jonka tekevät loppupelissä ihmiset.”

Piritalla on laaja ymmärrys sote-toimialalta ja kokemusta myös käytännön tehtävistä mm. sairaanhoitajan työstä eri toimintaympäristöissä. Hänen erityisosaamistaan on toimintaprosessien kehittäminen palvelumuotoilun ideologiaa ja menetelmiä hyödyntäen. Viime vuodet hän on toiminut monipuolisesti erilaisissa sote-digitalisaatioon liittyvissä kehittämistehtävissä.

”Sujuvien sote-palveluiden mahdollistamiseksi tulee astua rohkeasti ulos vanhoista totutuista toimintamalleista ja ajatella asiaa uusista näkökulmista. Tähän tarvitaan avointa vuorovaikutusta ja monialaista yhteistyötä yli organisaatiorajojen.”

Linkki Piritan LinkedIn-profiiliin!

Mari Kärkkäinen (Keynote-puhuja)

Mari Kärkkäinen

FM, terveysteknologian ammattilainen, opettaja ja tietokirjailija.

Mari omaa monipuolisen kokemuksen terveysalan koulutus- ja asiantuntijatyöstä niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Hän on tehnyt pääosan ansiokkaasta urastaan hoitoalan koulutuksen, oppimateriaalin tuottamisen ja terveysteknologian parissa. Vuodet Singaporessa herättivät hänessä rohkeuden myös yrittäjyyteen sekä Aasiassa että Suomessa.

Marille tärkeintä on, että yhteys toisen osapuolen kanssa syntyy, kehittyy ja säilyy. Kouluttajana Mari on vuorovaikutteinen ja asiaansa perehtynyt.  Hän kykenee ottamaan yleisönsä mukaan keskusteluun ja uskaltaa tarttua haastaviinkin aiheisiin vahvalla mutta kunnioittavalla lähestymiskulmalla.

Mottona läpi uransa Marilla on ollut: ”Jos jotakin en tiedä, otan siitä selvää ja palaan asiaan 100% varmuudella.”

Lue lisää Marista ja ota seurantaan:

Nettisivut

LinkedIn

Twitter


OmaDigi-hanke on ESR-rahoitteinen hanke, jonka rahoituksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Lapin ammattikorkeakoulu.