fbpx
0 of 12 lessons complete (0%)
Back to lesson

7.1 Lopputesti Quiz

 1. 1. Kilpailuetu on pysyvä olotila yrityksessä.

  Valitse oikein tai väärin.

 2. 2. Tuotekehitys on toiminta tai prosessi yrityksessä, jolla pyritään saamaan markkinoille uusia tuotteita tai parannuksia nykyisiin tuotteisiin.

  Valitse oikein tai väärin.

 3. 3. Ketterä tuotekehitys perustuu ajatukseen, jossa pyritään rakentamaan maksimaalisen käyttökelpoinen tuote (MVP) nopeasti.

  Valitse oikein tai väärin.

 4. 4. Ketterän tuotekehityksen onnistumisen edellytyksenä on yhteistyö asiakkaiden kanssa.

  Valitse oikein tai väärin.

 5. 5. Tuplatimantti -viitekehyksen “timantit” ovat ongelma- ja ratkaisutila.

  Valitse oikein tai väärin.

 6. 6. Tuplatimantti -viitekehyksen vaiheet ovat löydä, määritä, kehitä ja toimita.

  Valitse oikein tai väärin.

 7. 7. Geneeriset perusstrategiat ovat markkinoinnin suunnittelu ja taloushallinto.

  Valitse oikein tai väärin.

 8. 8. Toimialan keskimääräiseen kannattavuuteen vaikuttavat suorat kilpailijat, uudet tulijat, toimittajat, ostajaryhmät ja vaihtoehtoiset tuotteet.

  Valitse oikein tai väärin.

 9. 9. Organisaation kykyyn tuottaa uusia tuotteita vaikuttavat inhimillinen pääoma, sisäiset rakenteet ja ulkoiset rakenteet.

  Valitse oikein tai väärin.

 10. 10. Tuotteen arvolupaus kertoo millä argumenteilla tuote kilpailee markkinoilla.

  Valitse oikein tai väärin.

 11. 11. Hyvä idea on ymmärrettävä ja voidaan esittää kahdeksalla sanalla.

  Valitse oikein tai väärin.

 12. 12. Ostajaryhmiä määriteltäessä on ymmärrettävä, että sama tuote on paras kaikille.

  Valitse oikein tai väärin.

 13. 13. Benchmarking- ja inspiraatiovaiheen tavoitteena on syventää omaa ymmärrystä aihealueesta.

  Valitse oikein tai väärin.

 14. 14. Tuotekonseptin visualisoinnilla voidaan havainnollistaa konseptin pääkohtia.

  Valitse oikein tai väärin.

 15. 15. Tuotekonseptoinnissa luotu kokonaisarkkitehtuurin kaaviokuva esittää tarkat tekniset spesifikaatiot tuotteesta.

  Valitse oikein tai väärin.

 16. 16. Nopean prototypoinnin valmistusmenetelmiä perinteisesti hyödynnetään tuotteen ulkomuodon ja toiminnallisuuden testaukseen.

  Valitse oikein tai väärin.

 17. 17. Moniosaajatiimissä jokainen jäsen osaa kaiken tuotekehityksestä.

  Valitse oikein tai väärin.

 18. 18. Scrumin keskeisiä rooleja ovat seremoniamestari, tuotekehittäjä ja valmennustiimi.

  Valitse oikein tai väärin.

 19. 19. Konseptin matka valmiiksi ja toimivaksi prototyypiksi syntyy monien iterointikierrosten kautta.

  Valitse oikein tai väärin.

 20. 20. Tuotekehitysinvestoinnit eivät ole yritykselle verotuksessa vähennettävää menoa.

  Valitse oikein tai väärin.