fbpx
0 of 12 lessons complete (0%)
Back to lesson

5.1 Konseptista prototyypiksi Quiz

  1. 1. Millä tavalla prototyyppi edistää tuotteen kehittämistä ennen varsinaisen kaupallisen tuotteen valmistuksen aloittamista?

    Valitse seuraavista väittämistä yksi oikea vastausvaihtoehto.

  2. 2. Mihin nopean prototypoinnin valmistusmenetelmiä perinteisesti hyödynnetään?

    Valitse seuraavista väittämistä yksi oikea vastausvaihtoehto.

  3. 3. Mitä painotetaan laitealustojen valinnassa prototyyppia suunnitellessa?

    Valitse seuraavista väittämistä yksi oikea vastausvaihtoehto.