Hankkeen pilottikohteina ovat Lapin alueen toimijat, joilla on omaa aurinkosähkötuotantoa. Tällä hetkellä kohteissa asennettujen aurinkopaneelien yhteenlaskettu teho on 980.12 kWp. Kohteisiin asennettujen paneelien teho määrät vaihtelevat muutamasta kWp:sta aina satoihin kWp:hin per kohde. Kohteiden sähköntuotannosta kerätään mittausdataa Lapin AMK:n palvelimen tietokantaan.

Yksityiskohdat pilottikohteista

Alasvetovalikosta löydät lisätietoa hankkeessa mukana olevista pilottikohteista. Data on haettu hankkeessa tehdyltä avoimelta Solarctic API:lta.

Pilottikohteiden suhteelliset osuudet

Suurimmat ovat Pellopuu ja Jounin kauppa, jotka vastaavat yhdessä 2/3 koko kapasiteetista. Pilottikohteiden kokonaiskapasiteetti vastasi vuonna 2021 noin seitsemäsosaa lappiin asennetusta aurinkosähköntuotantokapasiteetista. Pilottikohteita on kaikkiaan 18 kpl, joiden toisiinsa suhteutetut koot näkyvät oheisessa ympyräkuvaajassa.

Avaa ikkunaan