Yksityiskohdat pilottikohteista

Hankkeen pilottikohteina ovat Lapin alueen toimijat, joilla on omaa aurinkosähkötuotantoa. Tällä hetkellä kohteissa asennettujen aurinkopaneelien yhteenlaskettu teho on 980,12 kWp. Kohteisiin asennettujen paneelien teho määrät vaihtelevat muutamasta kWp:sta aina satoihin kWp:hin per kohde. Kohteiden sähköntuotannosta kerätään mittausdataa Lapin AMK:n palvelimen tietokantaan.

Alasvetovalikosta löydät lisätietoa hankkeessa mukana olevista pilottikohteista. Data on haettu hankkeessa tehdyltä avoimelta Solarctic API:lta. Kohteissa mainittu tuotannon vuosittainen vertailuarvon prosentuaalinen osuus on PVGIS työkalun pilottikohteen sijainnista laskemaan odotusarvoiseen tuottoon verrattuna.

Pilottikohteiden koot suhteutettuna

Suurimmat ovat Pellopuu ja Jounin kauppa, jotka vastaavat yhdessä 2/3 koko kapasiteetista. Pilottikohteiden kokonaiskapasiteetti vastasi vuonna 2021 noin seitsemäsosaa Lappiin asennetusta aurinkosähköntuotantokapasiteetista. Pilottikohteita on kaikkiaan 18 kpl, joiden toisiinsa suhteutetut koot näkyvät oheisessa ympyräkuvaajassa.

Avaa ikkunaan

Kilowattipiikki (kWp) tarkoittaa aurinkosähköjärjestelmän valmistajan ilmoittamaa standardisoitua paneelien huipputehoa. Aurinkopaneelin nimellisteho on Wp eli wattipiikki. Yksi kilowattipiikki on tuhat wattipiikkiä. Paneelin nimellisteho on vakio-olosuhteissa mitattu paneelin teho.

Todellinen teho vaihtelee auringon säteilyn, paneelin asennuskulman ja ilmansuunnan, sekä mahdollisten varjostusten ja ulkolämpötilan mukaan. Suotuisissa olosuhteissa aurinkosähköjärjestelmä voi ylittää jopa hetkellisesti nimellistehonsa. Etelään suunnattu 1kWp järjestelmä tuottaa Suomessa vuodessa n.750-980 kWh, riippuen maantieteellisestä sijainnista. Invertterin teho määrittää käytännössä kuitenkin järjestelmän kokonaiskapasiteetin, eli esimerkiksi, jos omakotitaloon asennettu paneeliteho on 7,5 kWp ja invertterin teho 7 kW on järjestelmän teho 7 kW, joka tuottaa vuodessa 5200 – 6800 kWh.