Energiatehokkuusdirektiivi uudelleen muotoiltavaksi

Vuonna 2018 voimaan tullut ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI (2018/44/EU) on tullut tiensä
päätökseen. Tämä direktiivi on lähetetty uudelleen muotoiltavaksi EU-komission toimesta.
14.7.2021 tehty ”Fit for 55” -ilmastopaketti toimii perustana uudelleen muotoiltavalle
Energiatehokkuusdirektiiville. Energiatehokkuusdirektiivin uudella ehdotuksella on vahvat siteet Fit for 55 -ilmastopaketin myöhemmin alla mainittaviin asiakohtiin

Fit for 55 ilmastopaketin taustalla on Euroopan Green Deal. Green Deal julkaistiin
11.12.2019. (A European Green Deal | European Commission (europa.eu)). Fit for 55 ilmastopaketin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55 %
vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Fit for 55 ilmastopaketin pääkohdat ovat
seuraavat:

  • Jokaisen jäsenmaan päästökaupasta saamansa tulot tulisi käyttää ilmastoon ja energiaan liittyviin projekteihin. Tämä tarkoittaisi arviolta n. 380 M€/a. Tähän mennessä (28.8.2021) Suomi on saanut tuloja päästöoikeuksien huutokaupassa ~259 M€.
    Lähde: Päästöoikeuksien huutokauppa – Energiavirasto päästöoikeuksien huutokaupat_2021-2030.
  • Taakanjakoasetus, jolla tehdään kohdennettuja päästövähennystavoitteita jokaiselle jäsenmaalle erikseen, ottaen huomioon jäsenmaiden lähtökohdat.
  • Maankäyttö, maa- ja metsätalous sektorilla tavoitteena on kasvattaa EU:n hiilinielua 310 Mt CO2. Tavoitteena on myös istuttaa 3 miljardia puuta EU-alueelle.
  • Uusiutuvan energian direktiivi, jonka tarkoituksena on kasvattaa energiantuotannosta uusiutuvan energian osuutta 40 %:iin 2030 mennessä. Bioenergian käytölle luodaan kestävyyskriteerit puusta saatavan biomassan käyttöön. Uusiutuvien energialähteiden osuus Suomessa vuonna 2020 oli 40 % energian kokonaiskulutuksesta. Puuperäisillä polttoaineilla katettiin 28 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta, joka oli käytetyin energianlähde Suomessa.
    Lähde: Bioenergia – Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)
  • Energiatehokkuusdirektiivi, jonka tavoitteena on tehdä vuosittaiset sitovat energiankulutuksen vähennykset. Julkisen sektorin tulee saneerata 3 % kaikista omistamistaan kiinteistöistä.

Uuden ehdotuksen energiatehokkuusdirektiiviksi pääset lukemaan täältä:
proposal_for_a_directive_on_energy_efficiency_recast.pdf (europa.eu)