Maanmittausalan TKI-toiminnan esiselvityshankkeen tavoitteena oli käynnistää Lapin AMKin maanmittausalan TKI-toiminta alueen elinkeinoelämän tarpeisiin perustuen.

Projektin tulostavoitteena oli vastata seuraaviin kohtiin:

1) Kuvaus Lapin maanmittausalalla ja sitä sivuavilla aloilla toimivien osaamisen, toimintaympäristöjen, kehitystarpeiden ja ideoiden kartoituksesta ja sen tuloksista.

2) Kuvaus Lapin ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamis- ja erikoisosaamisalojen, henkilöstöresurssien sekä muiden valmiuksien ja näkemysten kartoituksesta ja sen tuloksista.

3) Kuvaus toimenpiteistä Lapin maanmittausalan ja sitä sivuavien alojen verkostojen ja yhteyksien avaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista.

4) Kehittämissuunnitelma Lapin maanmittausalan TKI-toiminnan pitkäjänteiseksi kehittämiseksi sekä alan toimintaa harjoittavien TKI-toiminnan aktivoimiseksi ja uusien teknologioiden hyödyntämiseksi.

Projektin tuloksena luotiin tarvekartoitukseen pohjautuva TKI-toiminnan strategia, jota nyt aletaan hankkeiden kautta toteuttamaan. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan strategiaraporttiin ja maanmittausalan trendikatsaukseen.

Esiselvityksen pohjalta käynnistyi myös ensimmäinen varsinainen maanmittausalan TKI-toiminnan kehityshanke – Maanmittausalan kehityskokeet 2022, jossa toteutetaan ketteriä kokeiluja alan toimijoiden tarpeisiin pohjautuen.


Sinä maanmittausalan yritys – Heitä meille viestiä, niin laitetaan kokeilut käyntiin!


Projektin kokonaisrahoitus oli 81 144 €, josta 64 914 € oli Lapin Liiton myöntämää EAKR- ja valtion rahoitusta.