fbpx
0 of 12 lessons complete (0%)

4. Luo tuotekonsepti ketterästi

4.1 Muotoilun menetelmät ja teknologiatoteutus tuotekehityksessä

Teollisen muotoilun menetelmien avulla voidaan ideoida ja havainnollistaa erilaisia toteutustapoja tulevalle prototyypille. Tänä päivänä uudet tuotteet sisältävät usein teknologiaa, jonka avulla voidaan luoda uudenlaisia ratkaisuja tuotteiden erilaistamisessa. Tässä osiossa pääset tutustumaan, miten teknologiakehitystä tehdään “Ideasta protoksi kuukaudessa” -konseptissa ja miten muotoilun menetelmiä hyödyntäen voidaan konkretisoida omaa ideaa, sekä luoda visuaalisia ja käyttäjälähtöisesti kehitettyjä konsepteja fyysisen tuoteprototyypin luomiseksi. Osion arvioitu suoritusaika on 5 tuntia.

Katso tuotekonseptointia avaava video ja vastaa tämän jälkeen monivalintakysymyksiin, joihin on yksi oikea vastausvaihtoehto.

Lähteet / Lue lisää:

Huotari, P., Huotari, P., Laitakari-Svärd, I., Laakko, J., & Koskinen, I. (2003). Käyttäjäkeskeinen tuotesuunnittelu : Käyttäjätiedon keruu, mallittaminen ja arviointi. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

Hyysalo, S. (2009). Käyttäjä tuotekehityksessä : Tieto, tutkimus, menetelmät. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.Keinonen, T., Keinonen, T., & Jääskö, V. (2004). Tuotekonseptointi. Helsinki: Teknologiainfo Teknova.

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2003). Product design and development (3rd ed ed.). New York: McGraw-Hill.


Klikkaa “Take Quiz” ja vastaa monivalintakysymyksiin, joihin on yksi oikea vastausvaihtoehto!

Muista katsoa video alusta loppuun, niin pääset etenemään.