fbpx
0 of 12 lessons complete (0%)

3. Kiteytä uuden tuotteen arvolupaus

3.1 Tuoteprototyypin arvolupauksen määrittely

Jotta uusi tuote tai palvelu saavuttaa taloudellisen menestyksen, täytyy sen erottautua kilpailijoiden tuotteista tai tavasta tehdä liiketoimintaa. Tuotteen arvolupaus kertoo millä argumenteilla kyseinen tuote kilpailee. Tässä osiossa pääset oppimaan, mitä uniikki arvolupaus tarkoittaa ja miten se luodaan kehitteillä olevalle prototyypille. Osion arvioitu suoritusaika on 2 tuntia.

Hyvä arvolupaus perustuu siis vahvaan asiakasymmärrykseen, jonka pohjana on selvitetty tieto asiakkaan tarpeisiin pohjautuvista tavoitteista ja päämääristä, kriteereistä, haaveista, mutta myös kipupisteistä. Potentiaalisista asiakkaista on kyettävä erottelemaan piirteitä, jotka ohjaavat ostokäyttäytymistä ja tuotteisiin liittyviä valintakriteereitä. Tämän pohjalta toteutetaan segmentointia ja ostajaryhmien määrittelyä, joka mahdollistaa esimerkiksi tarpeisiin kohdennetun tuotekehityksen ja markkinointiin liittyvien toimenpiteiden tehostamisen. Ostajaryhmien määrittelyssä kannattaa tehdät selkeät rajaukset tuotteesi / yrityksesi kannalta keskeisimpiin ryhmiin, koska näin voidaan keskittyä liiketoiminnan kannalta oleelismpiin tekijöihin.

Keskeistä arvolupauksen määrittelyssä on myös pohtia miten erottaudutaan kilpailijoista. Kilpailijakentän analysoinnissa kannattaa tehdä selväksi esimerkiksi millaisia ovat kilpailijpoiden tuotteet, miten he viestivät tuotteistansa ja mihin suuntaan  he ovat toimintaansa kehittäneet lähimenneisyydessä ja mikä on heidän suunta tulevaisuuteen. Erottautumistekijöitä määriteltäessä on myös kyettävä tunnistamaan ominaispiirteet, jotka oikeasti erottavat tuotteet kilpailijoista. Jotkut asiat, kuten asiakaspalvelu, ovat asiakkailla oletusarvona, joten arvolupausta ei välttämättä kannata lähteä rakentamaan sen varaan. Arvolupaus siis on hyvä perustaa tuotteen laatuun, asiakaskokemuksen myötä koettuun arvoon ja hyötytekijöihin, joita tuote asiakkaille tuottaa.

Arvolupauksen määrittelyssä olennaista on  myös sen viestinnälliset tekijät. Se on kyettävä viestimään konkreettisesti ja ymmärrettävästi. Lisäksi sen täytyy puhutella valittua kohderyhmää tavalla, joka herättää tunteita ja jättää muistijäljen. Yksi hyvin laadittu arvolupaus on arvokkaampi kuin useampi, joissa pyritään tuomaan esille monia erilaisia seikkoja. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla voi olla vaikeuksia tunnistaa tuotteen tuottamaa ydinarvoa. Hyvin laaditun arvolupauksen on myös kestettävä yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Arvolupauksen tulee olla tasapainossa tuotteeseen liitettyjen markkinointiviestien kanssa, jolloin sen merkitys markkinointiviestinnän ohjaajan muodostuu vahvaksi. Siihen on aina hyvä perustaa esimerkiksi markkinointikampanjoita. Hyvä arvolupaus näkyy ja tuntuu asiakkaalle!

Katso video, joka kertoo sinulle, mitä uniikki arvolupaus tarkoittaa ja vastaa tämän jälkeen monivalintakysymyksiin, joihin on yksi oikea vastausvaihtoehto.

Lähteet / lue lisää:

Österwalder, A., Pineur, Y., Bernarda, G., Smith, A. 2014. Value Proposition Design


Klikkaa “Take Quiz” ja vastaa monivalintakysymyksiin, joihin on yksi oikea vastausvaihtoehto!

Muista katsoa video alusta loppuun, niin pääset etenemään.