fbpx
0 of 12 lessons complete (0%)

2. Hae tuotekehityksellä kilpailuetua

2.1. Strateginen ajattelu ja kilpailuedun hakeminen

Tässä osiossa opit strategiseen ajatteluun ja kilpailuetuun liittyviä käsitteitä sekä näiden yhteyksiä. Työkaluista lähemmin avataan Porterin kilpailuedun syntymistä kuvaavia geneerisiä strategioita sekä viiden voiman mallia, joka auttaa analysoimaan yrityksen toimintaympäristöä ja kilpailutilannetta. Lisäksi sinulle syntyy ymmärrys tuoteideoiden lähteistä ja niiden syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Osion arvioitu suoritusaika on 5 tuntia.

Kaikki tuotekehitys kulminoituu valittuun strategiaan. Strategian tulee mahdollistaa innovatiivinen ajattelu ja kannustaa näkemään uusia mahdollisuuksia. Sanahelinän ja korulauseiden sijaan tarvitaan rehellistä ja avointa toimintaa.

“Ajatuksesi syntyvät asioista, joihin uskot. Ajatuksistasi syntyvät sanasi. Sanoistasi syntyy tapasi toimia. Tavastasi toimia syntyvät arvosi. Arvoistasi syntyy kohtalosi”.

Mahatma Gandhi

Kilpailuedulla tarkoitetaan yrityksen kykyä erottautua kilpailijoistaan ja tarjota asiakkailleen ainutlaatuista arvoa esimerkiksi tuotteiden laadun, hinnan, brändin, asiakaspalvelun, teknologisen osaamisen  yms. avulla. Nämä ovat yleensä syitä, jonka vuoksi asiakas valitsee jonkun  yrityksen tuotteet useiden vaihtoehtojen sijaan. Kilpailuetu voi perustua myös optimaaliseen arvoketjun hallintaan, jossa esimerkiksi tehokkaan hankinnan avulla saadaan ostettua komponentteja kustannustehokkaasti. Tämä mahdollistaa taas tuotteiden asiakasystävällisen hinnoittelun.

Kilpailuetu ei ole koskaan pysyvä olotila. Kilpailuedun kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa yrityksen on arvioitava omaa toimintaansa ja liiketoimintaympäristöä. Elintärkeää on ymmärtää omat vahvuudet ja resurssit sekä syyt mitkä tekevät yrityksestä ainutlaatuisen. Hyödyllinen työkalu kilpailuedun tunnistamisessa on myös perinteinen SWOT -analyysi, joka auttaa arvioimaan yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Tuotekehityksen kytkeminen osaksi organisaation liiketoimintastrategiaa auttaa luomaan tuotteista kilpailukykyisiä. Tässä osiossa pääset tutustumaan kilpailuedun luomiseen strategisen ajattelun kautta. Strateginen ote kehittämiseen vie sinut kohti tuotekehityksen erinomaisuutta.

Katso Porterin geneerisiä strategioita avaava video ja vastaa tämän jälkeen monivalintakysymyksiin, joihin on yksi oikea vastausvaihtoehto.


Klikkaa “Take Quiz” ja vastaa monivalintakysymyksiin, joihin on yksi oikea vastausvaihtoehto!

Muista katsoa video alusta loppuun, niin pääset etenemään.