fbpx
0 of 12 lessons complete (0%)

1. Ymmärrä, mitä on ketterä tuotekehitys

1.1 Tuotekehityksen viitekehys – tuplatimantti

Tuotekehityksellä luot uusia tuotteita yrityksellesi tai kehität nykyisistä tuotteista uusia versioita. Tuotekehityksen avulla voit nostaa liiketoimintaasi uudelle tasolle. Tässä osiossa pääset tutustumaan tuotekehityksen eri vaiheisiin ja tuotekehityksen viitekehyksenä toimivaan tuplatimanttimalliin. Osion arvioitu suoritusaika on 4 tuntia.

Tutustu ketterään tuotekehitykseen liittyviin käsitteisiin, käytettyihin menetelmiin ja niiden avulla saavutettuihin hyötyihin katsomalla Tuplatimantti -video ja lukemalla tekstit. Vastaa tämän jälkeen monivalintakysymyksiin, joihin on yksi oikea vastausvaihtoehto.

Mitä on tuotekehitys?

Tuotekehitys on toiminta tai prosessi yrityksessä, jolla pyritään saamaan markkinoille uusia tuotteita tai parannuksia nykyisiin tuotteisiin. Sillä tarkoitetaan tutkimustulosten ja kokemusten kautta saadun tiedon käyttämistä menetelmien ja järjestelmien parantamiseksi. Tuotekehitysprosessi muuttaa markkinatarpeet ja tekniset mahdollisuudet myytäviksi tuotteiksi. 

Markkinat ovat yleensä täynnä tuotteita tai palveluita, joista asiakkaat tekevät valintoja tarpeidensa ja kriteeriensä pohjalta. Tuotekehittäjän näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että joudutaan koko ajan etsimään uusia näkökulmia ja pohtimaan keinoja, joilla tuotteita pystytään tuottamaan erilailla ja paremmin kuin kilpailijat. Tuotekehittäjältä vaaditaan kykyä ja halua haastaa olemassa olevia ratkaisuja.

Kansantaiteilija Juice Leskinen kiteytti tuotekehityksen johtoajatuksen osuvasti:

“On helppo olla samaa mieltä, on helppoa olla mieletön, vaan enemmän löytää, kun poikkeaa tieltä, ja oikaisee läpi metsikön”.

Juice Leskinen – Toisinajattelija

Ketterä tuotekehitys

Ketterä tuotekehitys perustuu ajatukseen, jossa pyritään rakentamaan minimaalisen käyttökelpoinen tuote (MVP) nopeasti. Tämä mahdollistaa välittömän kokeilun asiakasrajapinnassa ja palautteen saannin lyhyellä aikajänteellä. Tällöin tuotteeseen liittyvät mahdolliset virheet voidaan korjata kustannustehokkaasti. Mitä aiemmin virheet huomataan, sitä helpompi ne on yleensä korjata. Nopea kehityssykli parantaa asiakaskokemusta, tehokkuutta ja teknistä laatua. Tuotekehityksen nopeuttamisessa keskeinen rooli on moniosaajatiimeillä, joilla on myös selkeät vastuualueet sekä valta tehdä päätöksiä kehitysprosessin suhteen. Kun tiimissä on arvon tuoton kannalta keskeinen osaaminen, niin voidaan tuottaa nopeasti laadukasta tuotekehitystä asiakkaalle. Lapin ammattikorkeakoulun Tequn moniosaajatiimi on hyvä esimerkki tehokkaan tuotekehityksen organisoimisesta ja ketterän tuotekehityksen mahdollistamisesta.


Klikkaa “Take Quiz” ja vastaa monivalintakysymyksiin, joihin on yksi oikea vastausvaihtoehto!

Muista katsoa video alusta loppuun, niin pääset etenemään.