e-Sprint

e-Sprint toteuttaa 10 nopeaa ja päräyttävintä teknologiaprotoa lappilaisten pk-yritysten ideoista vuosina 2019-2020. 

Ota yhteyttä ja ehkäpä loistava ideasi tuotetaan protoksi asti.

 

Keräämme tänä vuonna 20 uutta tuote- tai palveluideaa alueemme yrityksiltä, joista 10 parasta toteutetaan ilmaisina protoina Lapin AMKin TEQUn tutkimusammattilaisten toimesta.

 

Valintakriteereinä prototyypeille ovat:

  • Energiatehokkuuden tai vähähiilisyyden edistäminen

  • Protoidean tuottavan yrityksen innovaatiopotentiaali

  • Idean sopivuus Tequn resursseihin ja strategiaan.

  • Ideoiden erilaisuus keskenään

 

Hankkeen toiminta protoineen raportoidaan julkisesti, jotta tulosten hyödyntäminen olisi mahdollisimman laajamittaista.

 

Tutustu TEQUn osaamisalueisiin menumme kautta ja ehdota ideaasi projektiin toteutettavaksi.

 

e-Sprintin palvelu- ja tuoteideoiden sekä toteutettavien protojen elinkaarta voit seurata tällä sivulla.

e-Sprint on EAKR-rahoitteinen julkinen kehityshanke ja sen rahoitus on haettu Lapin Liitolta.

Lisätiedot: 

Matti Vatanen

etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

+358 40 168 59 52

© 2023 by TEQU