Lehtojärven pilottikohteessa kerätään dataa energiankulutuksesta ja -tuotannosta. Mitattaviin kohteisiin kuuluu mm. sähkömoottorikelkkojen lataus ja aurinkopaneelien tuotto. Mittaukset toteutetaan hankkeessa asennetuilla energiankulutusmittareilla ja tiedonsiirto Lapin AMK:n laboratoriossa kehitetyillä tiedonsiirtolaitteilla.

Kohteessa tehtäviä toimenpiteitä:

  • Mittalaitteiden asentaminen
  • Tiedonkeruu ja visualisointi
  • V2G-latauspisteen testi

Data on energy consumption and production are collected at the Lehtojärvi pilot site. Measurable objects include e.g. charging of electric snowmobiles and yielding solar panels. The measurements are carried out with energy consumption meters installed in the project and data transmission with data transmission equipment developed in the laboratory of Lapland University of Applied Sciences.

On-the-spot measures:

  • Installation of measuring equipment
  • Data collection and visualization
  • Testing V2G-charger

Installation of measuring equipment