TEQU is a service of Lapland University of Applied Sciences, which implements rapid product development and applied research for the development of companies in the Lapland region.

Our service consists of a combination of technology, design and business, where you are served by highly educated professionals, focusing on solving your specific business problem. We implement the fastest new product prototypes in one month.

In engineering, we specialize in the thematic areas of IoT, sustainable construction and smart energy. We utilize these technological areas in product development and applied research. We support these areas through industrial design and business expertise.

Annually we produce dozens of new product prototypes for companies needs and help them innovate their products, services and businesses. With our product development service, customers are able to commercialize new products and grow their businesses.

In addition to research and development activities, we help Lapland companies and the workforce to develop their skills through inspiring TEQU Talk events, which we organize both online and live.


TEQU on Lapin ammattikorkeakoulun palvelu, joka toteuttaa nopeaa tuotekehitystä ja soveltavaa tutkimusta Lapin alueen yritysten kehittämiseksi.

Palvelumme muodostuu teknologian, designin ja busineksen yhdistelmästä, jossa sinua palvelee alan korkeasti koulutetut ammattilaiset keskittyen ratkaisemaan juuri sinun liiketoimintaongelmasi. Nopeimmat uudet tuoteprototyypit toteutamme jopa kuukaudessa.

Insinööritieteiden osalta olemme erikoistuneet IoT:n, kestävän rakentamisen ja älykkään energian teema-alueille. Näitä teknologisia osa-alueita hyödynnämme tuotekehityksessä sekä soveltavassa tutkimuksessa. Näitä osa-alueita tuemme teollisen muotoilun sekä liiketoimintaosaamisen avulla.

Vuositasolla tuotamme kymmeniä uusia tuoteprototyyppejä yritysten tarpeisiin ja autamme heitä uudistamaan tuotteitaan, palvelujaan ja liiketoimintojaan. Tuotekehityspalvelumme myötä asiakkaat kykenevät kaupallistamaan uusia tuotteita ja kasvattamaan liiketoimintojaan.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan lisäksi autamme lappilaisia yrityksiä ja työvoimaa kehittämään osaamisiaan inspiroivien TEQU Talk -tapahtumien avulla, joita järjestämme sekä verkossa että livetapahtumina.